5. oktobra, 2020

Gradnja podvoza Ledina

10 mio. EUR vreden projekt bi naj bil končan leta 2023

Piše: Maja Vintar

Mestna občina Maribor in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta že jeseni 2018 podpisali sporazum o izgradnji novega podvoza, Ministrstvo za okolje in prostor je projekt letos junija uvrstilo še na seznam 187 državnih intervencij, ki naj bi pospešile izhod iz krize po epidemiji Covida-19. Tako se je vendarle začel dolgo pričakovani projekt ureditve podvoza pod železniško progo odvijati hitreje.

Groba ocenjena vrednost investicije znaša 10 milijonov evrov, natančnejša ocena bo znana po izdelavi projektne in dopolnitvi investicijske dokumentacije. Skladno s podpisanim sporazumom med Mestno občino Maribor in Direkcijo RS za infrastrukturo je predvideno sofinanciranje investicije s strani Direkcije RS za infrastrukturo v višini 60 % in MO Maribor v višini 40 %.

Kot so sporočili iz Direkcije, je trenutno v teku javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo podvoza Ledina in novega železniškega postajališča Ledina na glavni železniški progi št. 30 Zidani most–Šentilj–d. m.«. Rok za izdelavo projektne dokumentacije je 10 mesecev od uvedbe v delo.

Če bodo zagotovljena sredstva, bo javni razpis za izvedbo gradbenih del objavljen po pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju, predvidoma v drugi polovici leta 2021.

Projekt zajema gradnjo 512 metrov dolgega manjkajočega odseka ceste Ledina z novim podvozom pod glavno železniško progo št. 30 Zidani Most–Šentilj–d. m. s pripadajočo infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, plinovod, kabelske in telekomunikacijske povezave, elektro povezave …) in gradnjo novega železniškega postajališča Ledina. Ker obstoječi podvoz nima ustreznih elementov za promet, bo na lokaciji obstoječega podvoza zgrajen nov podvoz z vsemi tehničnimi lastnostmi za normalno odvijanje prometa za vsa motorna vozila, kolesarje in pešce.

V Mestni občini Maribor s tem delajo pomembne korake za ureditev prometa. »Ureditev železniške proge in z njo novega postajališča na Ledini bo velika pridobitev za območje Bohove in Teznega. Zaradi velike koncentracije gospodarskih subjektov v Coni Tezno na eni strani in trgovskih centrov na drugi strani, v Bohovi, imamo na tem območju veliko dnevnih delovnih migracij z vseh strani. Ob tem pa vzpostavitev vlakovnega postajališča na obrobju mesta odpira tudi možnost za ureditev parkirišča P+R in s tem vstopno točko za nadaljevanje poti z vlakom v središče Maribora. Če vemo, da se ta proga nadaljuje proti ‘železniškemu trikotniku’ ob Europarku, kamor bo predvidoma prestavljeno postajališče Tezno in ki ga vidimo kot prihodnje mobilnostno vozlišče, lahko rečemo, da v Mariboru delamo pomembne korake k dostopnejšemu ter potniku in okolju prijaznemu javnemu potniškemu prometu. Ko govorimo o obnovi železniške proge na Ledini, pa moramo vedeti, da bomo – v investitorstvu Mestne občine Maribor – pridobili tudi nov podvoz, tako da bo cestni promet na tem zelo obremenjenem odseku končno pretočen in varen.«