5. oktobra, 2020

Evro v primerjavi z zlatom izgubil 85 % vrednosti. Ali lahko zlato zaščiti kapital podjetnika?

Zdi se, da sta tiskanje denarja in dolg, na katerem temeljijo svetovne ekonomije, postala stalnica in dejstvo, ki ga bomo morali sprejeti. A vprašanje je, kakšno ceno bomo plačali ljudje, podjetniki?

Piše: Peter Herman, finančni svetovalec, Tim Valores d. o. o.

V pomladanskem obdobju leta 2020 smo zaradi koronavirusa doživeli »zaustavitev« gospodarskega dogajanja po svetu, ki je od podjetnikov zahteval izjemno hitro prilagajanje spremembam in pripravo na »novo«, spremenjeno obdobje. V mesecu marcu smo doživeli najhitrejše padce delnic podjetij, ki so posredno vplivali tudi na največjo intervencijo držav in centralnih bank po svetu v zgodovini. Letošnja intervencija je bila večja od finančne krize v letih 2008–2009. Ameriška centralna banka (FED) je na primer v obdobju prejšnje recesije ameriško gospodarstvo začasno, a uspešno rešila z okoli 1.300 milijardami ameriških dolarjev, v tem trenutku pa se že bliža trikratniku prej omenjenega zneska, a krize še ni konec. Zdi se, da sta tiskanje denarja in dolg, na katerem temeljijo svetovne ekonomije, postala stalnica in dejstvo, ki ga bomo morali sprejeti. A vprašanje je, kakšno ceno bomo plačali ljudje, podjetniki?

Odgovor oziroma posledico bomo nedvomno našli v izjemnem upadu kupne moči svojega denarja, ki lahko pravzaprav kasneje vodi v korenite spremembe našega denarnega sistema. Zgoraj omenjeno že danes od nas zahteva, da svoje premoženje in kapital ustrezno zavarujemo in razpršimo med stvari, ki ga bodo ohranjale.

Zlato je rešitev za podjetnika

Glavno rešitev za obdobja finančne nestabilnosti, recesij in povečanega tiskanja denarja so v preteklosti ponujale plemenite kovine, saj so imele posebno vlogo v življenjih ljudi, zaradi njihove uporabe in ohranjanja vrednosti – zaupanja. Tudi v obdobju novejše zgodovine so prepoznane kot nepogrešljive industrijske kovine in investicijske možnosti. Med njimi imata posebno vlogo zlato in srebro.

Zlato je vrhunska denarna kovina in valuta, ki edina opravlja tri poglavitne funkcije denarja: je menjalno sredstvo, obračunska enota in ohranjevalec vrednosti. Ste vedeli, da je naša valuta – evro od svojega nastanka leta 2000 pa do danes izgubila že več kot 85 % vrednosti? Tako ni vseeno, ali podjetnik hrani denar v papirnatih valutah na banki ali v zlatu, ki vlogo denarja opravlja že 2.500 let.

Zakaj imeti zlato kot naložbo?

  • zlato je »denar«, ki se ne razvrednoti,
  • valuta vseh valut,
  • hitra likvidnost – takojšnja zamenjava za denar,
  • izjemni ohranjevalec vrednosti – evro v primerjavi z zlatom izgublja 12 % vrednosti,
  • razlika med nakupno in prodajno ceno oziroma dobiček ni obdavčena.

Kljub zgornjim prednostim zlato ni primerno za vse, posebej ob zavedanju, da je treba pred nakupom poznati stroške nakupa, urejanje hrambe in možna nihanja v njegovi ceni … Iz vseh teh razlogov je zelo pomembno, da se pred tovrstnimi naložbami posvetujete s finančnim svetovalcem, ki vam bo etično in strokovno predstavil vse prednosti in slabosti.