5. oktobra, 2020

5 milijonov paketnih pošiljk na leto

Na skupni površini 22.000 kvadratnih metrov je znotraj Cone Tezno Poštni logistični center Maribor (PLC MB) z nekaj več kot 500 zaposlenimi.

Piše: Mateja Šoštarić

Osnovna dejavnost PLC MB je zbiranje vseh vrst pošiljk različnih pošiljateljev. Pošiljke se zbirajo na vseh lokacijah poštnih poslovalnic, od koder se prepeljejo v PLC, prav tako pa pošiljke prevzemajo tudi pri večjih uporabnikih njihovih storitev ali pa le-ti pošiljke v lastni režiji pripeljejo na lokacijo centra.

V mariborskem logističnem centru je povprečno na dan usmerjenih okoli 380.000 vseh vrst pisemskih pošiljk (strojno in ročno), 18.000 paketnih pošiljk (strojno in ročno). Letno je tako samo v PLC Maribor usmerjenih in odpravljenih okoli pet milijonov najrazličnejših paketnih pošiljk. Med drugim tukaj potekata tudi zbiranje in usmerjanje ter odprava najrazličnejšega blaga, tovora, paletnih pošiljk in bele tehnike. Lokacija znotraj Cone Tezno ima zanje veliko prednost predvsem v tem, da je v neposredni bližini avtocestnega križa ter ima hkrati tudi lahek in hiter dostop do središča mesta Maribor.

Letos povečano spletno nakupovanje in upad pošiljk med podjetji

Pri Pošti Slovenije so se na razmere, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, odzvali hitro in jim je kljub pogosto precej oteženim pogojem dela uspelo nemoteno zagotavljati poštne, paketne in druge storitve. Velik upad pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže v tem obdobju je občutno zmanjšal prihodke. Po drugi strani pa se je zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo koronavirusa, precej povečalo spletno nakupovanje, medtem ko je zaradi interventnih ukrepov nekoliko upadlo pošiljanje paketov med podjetji, pojasnjujejo na Pošti Slovenije

Predvidevajo, da se bo rast paketnih pošiljk iz naslova rastočih trendov spletnega nakupovanja nadaljevala tudi v prihodnje. Glavni izziv v PLC MB je nadaljnja modernizacija poslovanja, ki prinaša izboljšanje kakovosti opravljenih storitev za stranke, še naprej pa si prizadevajo za čim boljše delovne pogoje za zaposlene. Zaradi povečanja spletne prodaje letos niso dodatno zaposlovali. Potrebe, ki so nastale zaradi povečane rasti paketnih pošiljk, so pokrivali predvsem s prerazporejanjem zaposlenih, ki opravljajo opravila na segmentih, ki so v upadanju in iz rezerve.

Posodobitve v linijski avtomatizaciji

Med večjimi posodobitvami, ki so jih v poštnem logističnem centru izvedli v lanskem letu, je že tretja linijska naprava za samodejno zlaganje nenaslovljene direktne pošte (reklam). Tako se v Pošti Slovenije strojno zlagajo reklame za vsa gospodinjstva v Sloveniji (cca. 590.000 gospodinjstev). Hkrati je Pošta Slovenije dve linijski napravi za samodejno zlaganje nenaslovljene direktne pošte povezala z linijo za paletizacijo z robotom in samodejnim ovijanjem palet. Vodja poštnega logističnega centra Maribor Mihael Kalan poudarja, da so na Pošti Slovenije zadovoljni z avtomatizacijo procesov: “Z omenjeno rešitvijo smo izboljšali delovne pogoje zaposlenih, tako pismonoš kot tudi zaposlenih v obeh poštnih logističnih centrih, saj je odpravila ročno zlaganje in pakiranje na palete. Tako smo povezali dva različna sistema, kot sta linijska naprava za strojno zlaganje nenaslovljene direktne pošte in linija za paletizacijo z robotom in avtomatskim ovijanjem palet. Pošta Slovenije tako že uporablja umetno inteligenco kot pomoč pri upravljanju delovnih procesov.« Linijska naprava lahko zlaga svežnje formata A 4, višine od 100 do 200 mm in teže od 300 g do 10 kg. Hitrost robotske roke je en sveženj na 7 sekund.

Rast paketnih pošiljk narekuje stalno širitev kapacitet

V naslednjem letu bo Pošta Slovenije razširila tudi poštni logistični center v Ljubljani. Projekt širitve, ki je vreden slabih 8 milijonov evrov, je v teku že nekaj časa, pridobili so soglasja ARSO in MOL, v septembru pričakujejo še gradbeno dovoljenje. Načrti za PLC MB pa so povezani predvsem s predvideno rastjo paketnih pošiljk in logistike. Kalan pravi: “Strategija razvoja PLC MB predvideva modernizacijo strojne predelave paketnih pošiljk z zamenjavo paketnega usmerjevalnika, nadgradnjo strojev za avtomatsko usmerjanje pisemskih pošiljk ter širitev oziroma izgradnjo dodatnih prostorov za potrebe zagotavljanja kapacitet za predelavo logističnega blaga in pošiljk večjih dimenzij.«

Pošta Slovenije je organizacijsko sestavljena iz štirih stebrov, in sicer: Upravljanja, Komerciale, Infrastrukture in Podpore. Poštni center Maribor (PLC MB) spada v steber Infrastrukture, in sicer v organizacijsko enoto Tehnologija, Mreža in Logistika.

 

    

V stavbi PLC MB so še nekatere strokovne službe (IT – informacijska tehnologija, del UČV – upravljanje s človeškimi viri, skrbniki voznega parka) in nekaj najemnikov poslovnih prostorov. Skupno število zaposlenih PS v stavbi PLC MB je 539. Prav tako je na lokaciji PLC MB nadzorni center Pošte Slovenije in podatkovni center PS, ki omogoča najem strežniških kapacitet za hrambo podatkov.   

Oddelki v PLC Maribor:

  • Glavne naloge Oddelka Predelava in izmenjava pošiljk MB so prevzem pošiljk, segregacija, usmerjanje in odprava pošiljk v PLC LJ oziroma naslovnim poštam.
  • Oddelek predelave NNDP MB skrbi za zlaganje nenaslovljene direktne pošte (reklam). Zlaganje poteka tako ročno kot strojno. Letno se v oddelku zloži okoli 230.000.000 pošiljk – posameznih izvodov nenaslovljene direktne poš
  • Oddelek dostave pokriva tako pisemsko kot paketno dostavo in dostavo pošiljk UPS.
  • Zaposleni v oddelku pošiljke dostavljajo tudi v PAKETOMATE.
  • V oddelku Transport MB izvajajo prevoze s tovornimi vozili na 34 linijah in prevoze s srednjimi dostavnimi vozili na 17 Vozni park sestavlja flota najrazličnejših transportnih sredstev: tovorna vozila, tovorne prikolice, srednja dostavna vozila, osebna vozila, lahka dostavna vozila. V zadnjem času pa se vozni park dopolnjuje tudi z različnimi vozili na električni pogon.