5. oktobra, 2020

30 LET USTVARJANJA ZELENIH ZGODB

Podjetje Menerga je postalo sinonim za visokoenergetsko učinkovitost zgradb. Številnim ambicioznim naročnikom pomaga ustvariti stavbe, ki za svoje obratovanje porabijo minimalno količino energije in so izjemno prijazne okolju.

Piše: Maja Vintar

Menerga Maribor je v juniju 2020 praznovala 30 let svojega obstoja na področju energetsko učinkovite klimatizacije, prezračevanja, ogrevanja in hlajenja v velikih stavbah. Gre za visoko tehnološko inženiring podjetje. V novogradnjah in obstoječih zgradbah poskrbijo za zmanjševanje porabe energije in potrebe po energiji. Na enem mestu zagotavljajo – investitorjem, projektantom in arhitektom – vse za energetsko optimizacijo zgradb.

Kot pravi direktor podjetja Menerga, Danijel Muršič, je bila na začetku ideja, ki je zaupala v znanje strojništva, razumevanje fizikalnih procesov in navdih visokega prihranka energije. Porajala se je ideja, da lahko z energetsko učinkovitimi klimatskimi napravami in digitalno regulacijo poskrbijo za visoko stopnjo energetske učinkovitosti stavbe, ki bo nižala nepotreben izpust CO2 in pripomogla k zmanjšanju globalnega segrevanja. Muršič se spominja začetkov poklicne poti: »Bil sem projektant, zaposlen v podjetju Projekt Maribor. Tam sem se imel možnost veliko ukvarjati z energijo in že takrat se mi je posvetilo, da bi bilo primerno za objekte porabiti čim manj energije. Začelo se je preprosto tako, da sem pri zahtevnejših projektih, kjer sem bil udeležen, imel možnost izbrati ali pa vsaj v takratnem času poiskati energetsko čim bolj učinkovito opremo in to se mi je tudi posrečilo. Pri nekaterih naprednih projektih sem prišel do proizvajalcev iz Nemčije in Švice ter že takrat začel z njimi poglobljeno sodelovanje, predvsem v smislu razjasnjevanja pojmov. Zelena energija je bila takrat še nekako zakrita. Ta pojem še ni obstajal. Bilo pa je logično, da če porabiš na objektu manj energije, je manj obremenjevanja okolja in to me je od nekdaj vodilo.«

Podjetje Menerga je postalo sinonim za visokoenergetsko učinkovitost zgradb. Številnim ambicioznim naročnikom pomaga ustvariti stavbe, ki za svoje obratovanje porabijo minimalno količino energije in so izjemno prijazne okolju. »Projektiranje je vedno tisti ključni korak do energetsko učinkovite zgradbe. Zaradi tega osvojenih znanj nismo nikoli opustili. Znanje seveda samo še nadgrajujemo. Da smo lahko tisto, kar je bilo natančno sprojektirano, oskrbeli še na objektu, smo pristopili k dobavi opreme. Ker pa vsak stroj potrebuje vzdrževanje, smo se lotili tudi servisiranja. Naše delo vodi predvsem v priprave energetskih konceptov. Razvoj, ki ga temeljimo naprej, gre v smeri energetsko samooskrbnih zgradb, ki bi jih radi zgradili na celotnem področju EU ali bili kako drugače prisotni v čim več projektih.«

Danijel Muršič kot razlog za delovanje v segmentu zelene gradnje navaja dejstvo, da se več kot 40 odstotkov vse energije na svetu porabi ravno za stavbe. To pa pomeni, da je to področje, ki ga je treba resno pokriti. »Veliko se usmerjamo na tuje trge. Menerga Slovenija s svojimi izdelki in storitvami dejavno pokriva regijo Adriatic, kamor spadajo Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo in Severna Makedonija. V zadnjem času smo prisotni tudi na trgu Avstrije in Grčije. Počasi se prebijamo v Švico. Več kot 50 odstotkov svojih poslovnih prihodkov pridelamo v tujini. Pripravimo veliko tehnične dokumentacije, pri čemer sodelujemo tudi z domačimi fakultetami, pa tudi s fakultetami iz Hrvaške in Avstrije.«

Projekti podjetja dokazujejo, da trajnosten razvoj zgradb in človeško udobje lahko hodita z roko v roki. Direktor podjetja nam pojasni, kakšne kupce si želijo: »Naše stranke so predvsem podjetja in javne institucije, kjer so ljudje z zavedanjem o pomembnosti učinkovite rabe energije. Ljudje, ki razumejo, kam gre Evropa. Do leta 2050 naj bi bili v zgradbah povsem zeleni. Med strankami skušamo poiskati tiste zavedne ljudi, ki se zavzemajo za iste cilje kot mi. Naša naloga pa je, da njihove projekte izpeljemo tako, da bodo nizko ogljični in da na koncu njihove zgradbe porabijo čim manj energije. Usmerjamo pa se tudi naprej. Trudimo se, da energijo, ki jo investitorji potrebujejo, pridobijo iz obnovljivih virov energije. Naši cilji so v resnici narediti energetsko samooskrbne zgradbe. Kar nekaj takih smo že naredili. To pomeni, da zgradbe vso energijo, ki jo potrebujejo za svoje delovanje, pridobijo iz obnovljivih virov energije, in to je največkrat pasivna solarna energija kot pogonska energija. Medtem, ko je sam energent plitva geotermalna energija.«
V 30 letih delovanja so izvedli več kot 700 projektov in poželi kar nekaj vidnih uspehov. Na katere so najbolj ponosni? »Največje uradno priznanje, ki smo ga dobili, so bile nagrade Green Building Award Evropske komisije. Za najučinkovitejšo stavbo v Evropi smo za svojo poslovno stavbo prejeli GreenBuilding Award 2008. Nagrado Green Building Award 2011 smo dobili za Poslovno-trgovski objekt AB Pesnica (Mercator). Veseli pa smo, da so tudi drugi partnerji, ki so delali z našo opremo oziroma, za katere smo mi izvajali projekte in jim svetovali, dobili te prestižne nagrade, seveda v drugih letih. Mislim, da smo najbolj ponosni na to, da smo v sedanjem času zgradili prve energetsko samooskrbne zgradbe. Relativno velike, več kot 10.000 m2. V velik ponos nam je tudi to, da imamo lastno proizvodnjo hibridnih toplotnih črpalk in hladilnih energentov,« pojasnjuje direktor Danijel Muršič.

Poslovna zgradba Menerga je energetsko učinkovita zelena zgradba in je dokaz optimalne fuzije arhitekturne izpiljenosti, gradbeno-fizikalne dovršenosti in optimalne energetske zasnove. Cilj takšnega – celostnega – pristopa je najvišja možna prijaznost do okolja oziroma minimalno onesnaževanje. Muršič nam razloži, v čem je bila posebnost gradnje: »Naša stavba, ki smo jo predali v uporabo leta 2004, je narejena z načeli, ki so ‘preprosto’ ponovljivi. Odlikuje jo termična aktivna betonska konstrukcija. To se zelo pozna v poletnem času, ko te betonske mase hladimo s pomočjo pasivne hladilne energije. V zimskem času pa potem z nizko temperaturno energijo, tam okrog 30 °C, segrevamo zgradbo. To zadostuje za pokrivanje več kot 70 odstotkov vseh toplotnih potreb stavbe. Veseli smo, da si je zgradbo ogledalo že na stotine ljudi, tudi veliko projektantov. Že kar nekajkrat so poskušali vsaj nekaj podrobnosti naše zgradbe uporabiti tudi drugje. Z veseljem pokažemo svoje delo in verjamem, da bo to posameznikov prineslo neke nove poglede v njihovo investicijo.«
Direktor g. Muršič v pogovoru pove, da je ta danes prav takšna, kot je bila leta 1990, ko so začeli z delovanjem: »Pretekli čas, ki je bil relativno zahteven, nam je dal veliko možnosti za razmislek. V tem času smo pravzaprav že postopali na način, kjer smo neke svoje neuresničene želje materializirali. Tako smo naredili integrirano pripravo energentov, hladilne in ogrevalne energije ter pripravo sanitarne tople vode s pomočjo obnovljivega vira. S tem smo vzpostavili razmere za energetsko samooskrbno zgradbo.«

Podjetje predstavljajo ljudje in da so do 30. obletnice prišli tako, da so s skupno osredotočenostjo sledili zastavljeni misiji podjetja. Končna želja je, da bo teh zgradb več oziroma da bomo ljudem, ki se ukvarjajo z gradnjo in vsem tistim, ki so v gradnjo vključeni, pokazali, da je to zares mogoče.

Vedno bolj poudarjamo pomen zelenega gospodarstva in varčevanja z energijo. Zanimalo nas je, kje je danes na tem področju Slovenija v primerjavi s sodobnim razvitim svetom in kakšni izzivi so še pred nami, da se tudi mi začnemo pomembnosti tega bolj zavedati? Muršič odgovarja: »Če izhajamo iz svojega podjetja, je Slovenija glede na znanje na ravni drugih držav, zelo napredna. Vendar je to veliko premalo, če politika ne razume, in mislim, da v Sloveniji trenutno ne razume prav, da je javno gradnjo treba usmeriti v energetsko samooskrbnost. Nimamo tehničnih težav, vendar imamo težave v razumevanju politične strukture, ki gradnjo javnih objektov usmerja. Varčevanje z energijo je vsekakor smiselna zadeva, z dokazom, da lahko s pomočjo plitve geotermalne energije in s pomočjo solarne energije in fotovoltaike zgradbe v celoti oskrbimo s potrebnimi energenti. To je izjemen korak, ki pa se ga v bistvu zaveda izjemno malo ljudi. Pozitivno pa je to, da je vse to že narejeno ter da lahko to pokažemo in dokažemo.«
Postavlja se vprašanje, ali je naše tržišče že toliko razvito, zavedno, da več vloži v energetsko varčno stavbo, pa naj bo za bivalne ali delovne prostore. Smo že pripravljeni vložiti več, ali je to samo še primer posameznikov, neka ‘modna muha’? Direktor Menerge je zmeren optimist: »Slovenija je s tem, ko prihajajo na odgovornejša mesta vse mlajši ljudje, v položaju, da lahko odloča v smeri energetsko učinkovitih rešitev in zelenega gospodarstva. Vendar je ta postopek še zelo počasen. Težava je v tem, da se ne zavedamo in tukaj še enkrat poudarjam, da se politična struktura ne zaveda, da je treba usmerjati, da je treba dati stimulacije, kljub temu da nekatere že obstajajo, kar je pohvalno. Predvsem je treba to ustoličiti in definirati v javnem sektorju. Zasebni sektor pa v primeru, da ne bi gradil energetsko učinkovito, ne more dobiti gradbenega dovoljenja.«

S svojim strokovnim delom so prisotni v Coni Tezno in med njenimi podjetji. Kaj bi bilo treba narediti za višjo raven zavedanja o pomembnosti varčevanja z energijo v Coni? Muršič se najprej pošali: »Kovačeva kobila je vedno bosa in ta rek mi večkrat pride na misel, ko pomislim na cono. Žal je v tem smislu tudi Cona Tezno ‘kovačeva kobila’. Z znanjem, ki ga imamo v coni, in dobrimi podjetji. Težko rečem, zakaj se miselnost ne razširi. Morda je to izziv za vse. Seveda smo zainteresirani, da se najdemo s podjetji iz Cone. Če ne drugače, na skupnih delavnicah ali pa preprostih predstavitvah, kjer bomo z veseljem pomagali odgovoriti tudi na vprašanja in dvome. Morda tudi za segment, ki je hitreje uresničljiv – varčevanje z energijo s pomočjo pametne regulacije. Tudi to je velik del našega poslovnega predmeta in ravno s pametno digitalno regulacijo se da prihraniti velik del energije. Sodobni razvoj pa je pripeljal tudi tako daleč, da je digitalna regulacija mogoča na daljavo. Veliko sporočilnosti je v tej programski opremi, kar jo dela zelo uporabno. V zadnjem času imamo tudi veliko webinarjev, ki jih izvajamo skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije. Med drugim velikokrat govorimo o prezračevanju industrijskih hal, kar je zagotovo zanimiva tema za podjetja znotraj Cone Tezno. Smo pa v naši poslovni coni, že nekaj let nazaj, naredili za podjetje Starkom, s pomočjo berlinskega podjetja, celotni krmiljenje dveh velikih prezračevalnih naprav, ki imata vgrajen tudi regeneracijski regulator in dodatne filtre za odveden zrak iz varilnih avtomatov. Gre za velik sistem, ki ga tudi vzdržujemo in to je pomembna referenca Menerginega znanja.«


Danijel Muršič zase pravi, da rad živi in deluje v našem mestu: »Če ne bi bil patriot, ne bi ostal v Mariboru. Mestu Maribor manjka resno zavedanje trenutnega stanja. Mogoče tudi to, da prepozna podjetja, kot je Menerga, ki se ukvarja z energijo in ugodjem človeka v njegovem bivalnem in delovnem okolju. Mesto naj poskuša ta podjetja vtkati v svoje odločitve in gradbene načrte. Veliko imamo javnih zgradb, ki se gradijo na različne načine. Povzeti je treba ideje o gradnji z varčno rabo energije in razmišljati v smeri zelene gradnje. Pogrešam ta razmislek. Mi pri Menergi smo zelo odprti in želimo svoje znanje pokazati, ker vemo, da je to edina pot naprej. V mestu imamo kar nekaj objektov s tovrstno gradnjo. Menim, da imamo tukaj mali učni poligon za srednje, visoke šole in tudi za univerzo in fakultete. Potenciala imamo veliko, samo verjeti moramo v to in vztrajati. Nekdo mora usmeriti in reči, ‘mi gremo po poti energetske učinkovitosti’, in potem smo mi pravi partner za sodelovanje.«

 

 Ustvarjamo najučinkovitejše energetske rešitve z odgovornostjo do okolja in ugodja človeka. Ustvarjamo zelene zgradbe!

“Ob tej priložnosti dovolite, da se zahvalimo za izkazano zaupanje svojim strankam in partnerjem ter iskreno prizadevanje vsem sodelavcem. Naš pogled v prihodnost je optimističen. Od našega začetka do danes se je v mentaliteti človeštva zgodilo veliko. Ljudje so globalno začeli verjeti, da je edina trajnostna prihodnost zelena prihodnost. Pot do nje so zelene energetske inovacije. S temi pa imamo že 30 let izkušenj. Najboljše je še pred nami!” še na koncu pogovora doda direktor.