9. julija, 2020

Med korono spisali nov scenarij ogleda našega podzemlja

Korona premor smo dodobra izkoristili in spisali nov scenarij ogleda našega podzemlja. Naši vodniki Jana, Jure in Barbara vam v dobro uro in pol dolgem ogledu posredujejo veliko novih informacij glede nastanja in delovanja Tovarne letalskih delov Marib …

Piše:

Korona premor smo dodobra izkoristili in spisali nov scenarij ogleda našega podzemlja.
Naši vodniki Jana, Jure in Barbara vam v dobro uro in pol dolgem ogledu posredujejo veliko novih informacij glede nastanja in delovanja Tovarne letalskih delov Maribor, gradnje in dela v rovih pa tudi življenja v času med leti 1941 in 1945.
Rove smo opremili z novim fotografskim materialom in mu dodali nekaj kart, ki vam bodo pomagale pri umestitvi podzemne tovarne v prostor. S klančino smo uredili dostop, držalo na zidu pa vam pomaga pri hoji po 90 stopnicah navzdol in seveda navzgor.
Zaradi omejitve širjenja virusa smo skupine zmanjšali na 15 oseb. Poskrbeli smo za razkužilo za roke. Priporočljivo je nositi zaščitno masko. Čelad pa za enkrat ne boste prejeli. Tudi svetilke si lahko prinesete s sabo. Drugače prejmete naše.
Kliknite na www.rovi-tezno.si in rezervirajte svoj termin ogleda.

Pa še ena zanimivost:
Deloma že izdelani, deloma pa še v izgradnji so biti trije različni rovi – bunkerji za 1925 oseb v izmeri 660 m², bunker št. I v izmeri 4.093 m²/Stollensystem I in II/ in bunker št. III v izmeri 4.439 m², v katere so preskladiščili oz. premestili stroje in razne naprave iz prvega in drugega proizvodnega objekta. Stroški izgradnje navedenih rovov so bili zelo veliki in so znašali okrog 5,200.000 RM, ki pa jih je podjetju proti predložitvi plačilne dokumentacije povrnila centralna industrijska gospodarska zbornica v Berlinu.
Pri teh težkih delih, ki so jih prevzela štiri velika podjetja pod strokovnim nadzorstvom inž. arh. Rosenbergerja, je sodelovalo 697 ljudi, od tega je bilo 223 rudarjev, 132 zidarjev ter 342 vojnih ujetnikov in pomožnih delavcev.
(Vir: Kronika TAM, 1944)

Piše: M. V.