9. julija, 2020

Izzivi šolanja na daljavo na TŠC Maribor

Vsem predobro poznana nalezljiva bolezen Covid 19, ki jo povzroča virus SARS-Cov-2, nam je na začetku pomladi 2020 dodobra spremenila življenje. Izbruh epidemije je pokazal, da šolski sistem ni bil pripravljen na delo na daljavo v takšnem obsegu, kot s …

Piše:

Vsem predobro poznana nalezljiva bolezen Covid 19, ki jo povzroča virus SARS-Cov-2, nam je na začetku pomladi 2020 dodobra spremenila življenje. Izbruh epidemije je pokazal, da šolski sistem ni bil pripravljen na delo na daljavo v takšnem obsegu, kot so ga od nas zahtevale razmere ob zaprtju vzgojno-izobraževalnih zavodov, da pa smo se šole in zaposleni sposobni zelo hitro prilagoditi novim zahtevam in organizirati kakovosten pouk tudi v takšnih izrednih in nenavadnih razmerah. Tudi na TŠC Maribor je bilo tako.

Z delom na daljavo smo do sedaj imeli izkušnje z enim ali dvema dijakoma letno, ki se iz različnih razlogov šolajo od doma, ne pa s celotno populacijo dijakov. Zaradi izbruha bolezni Covid 19 smo bili čez noč vsi zaposleni postavljeni pred nove, povsem drugačne izzive, kot smo jih bili vajeni doslej. V zelo kratkem času je bilo treba najti načine za prilagajanje našega dela brez neposrednega stika med vsemi deležniki vzgoje in izobraževanja ter v prvi vrsti vsem zaposlenim in dijakom, ki potrebne opreme za delo na daljavo niso imeli, le-to zagotoviti. Visoki angažiranosti vseh zaposlenih na TŠC Maribor gre vsa zahvala, da smo po premagovanju prvih ovir vzpostavili uspešen nov model učenja in poučevanja. Z novimi izzivi so se morali spoprijeti tudi dijaki, kar jim je zelo različno uspevalo.

Med organiziranjem dela na daljavo smo se ukvarjali tudi z nakupi razkužil in zaščitne opreme za zaposlene, ki zaradi narave njihovega dela le-tega niso mogli opravljati od doma, pripravljali ustrezne protokole za morebitno vrnitev dijakov v šolo, pisanje poklicne mature in zaključnega izpita ipd.

Večinoma smo ob tej izkušnji spoznali, da izključno pouk na daljavo ni in ne more biti nadomestilo za vzgojo in izobraževanje otrok in mladine na daljši rok. Da bomo morebitni drugi val epidemije pričakali bolje pripravljeni, nas čaka še veliko dela. Vzpostavili bomo šolske elektronske naslove za vse zaposlene in dijake šole, poenotili dostop do spletnih učilnic, orodij za videokonference, spletnih orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja ter organizirali izobraževanja za zaposlene, ki niso vešči dela z računalnikom. Posebno skrb bomo posvetili tistim dijakom, ki prav tako na tem področju potrebujejo več pomoči. Ne želimo ponovne priložnosti preizkusiti se, kako smo pripravljeni, a če ne bomo imeli možnosti izbire, želimo podobne razmere pričakati najbolje opremljeni – tako z opremo kot z znanjem.

 

Aleš Smole, pomočnik ravnatelja