7. julija, 2020

Idejna zasnova Muzeja industrijske dediščine

Cona Tezno sodeluje s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v projektu z naslovom Interdisciplinarni pristop k idejni zasnovi muzeja dediščine Maribora – podzemni rovi Tezno. Gre za partnerski sporazum, podpisan na osnovi javne …

Piše:

Cona Tezno sodeluje s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v projektu z naslovom Interdisciplinarni pristop k idejni zasnovi muzeja dediščine Maribora – podzemni rovi Tezno.

Gre za partnerski sporazum, podpisan na osnovi javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«. Trije pedagoški mentorji in dva delovna mentorja skupaj z osmimi študenti s smeri arhitekture, zgodovine in gradbeništva razvija Idejno zasnovo muzejskega kompleksa industrijske dediščine pod zemljo (razstavišče in informacijsko središče) na območju Cone Tezno, z zavedanjem, da bi muzejski kompleks lahko oziroma moral postati pomemben del industrijske in kulturne dediščine mesta ter gradnik njegove kulturno-turistične ponudbe. Projekt bo na področju Maribora zagotovil pomembno dopolnilo pri ozaveščanju, varovanju in razvoju industrijske dediščine. Nudil bo pomemben prispevek k razvoju kulturnega turizma mesta. Zanimiv je tudi z vidika evropske kulturne dediščine, saj predstavlja enega od ključnih trenutkov zgodovine mesta v drugi svetovni vojni. Projekt bi imel lahko nedvomen vpliv na širitev pomena osveščanja in ozaveščanja lokalnih prebivalcev in lokalnih subjektov o »zamolčanih in nepoznanih« obdobjih mesta in bi nedvomno ponujal pomemben prispevek za razvoj kulturnega turizma v SV regiji Slovenije ter tudi za razvoj in ohranjanje identitete Maribora kot industrijskega mesta 19., 20. in 21. stoletja.

 

Projekt idejne zasnove muzejskega razstavišča in informacijskega središča se izvaja s pomočjo interdisciplinarnih projektnih delavnic, ki temeljijo na sodelovanju z zainteresirano strokovno in laično javnostjo. V okviru delavnic se bo izdelala idejna zasnova podzemnega muzejskega kompleksa. Eno od ključnih težav za oblikovanje muzejskega kompleksa pod zemljo predstavljajo izjemno svojevrstni prostorski pogoji: do podzemnih rovov, ki so 15 metrov pod površjem zemlje, vodi en sam vhod na stopnišče, ki ima devetdeset stopnic, nizka stalna temperatura (12°C) in izjemno visoka stopnja vlage, nekateri deli podzemne tovarne so v slabšem stanju (neravnina tal in prisotnost podtalnice).

Idejna zasnova podzemnega muzeja bo reševala vprašanja vsebinske in infrastrukturne preureditve podzemnih rovov za vodene in varne oglede obiskovalcev (predvidoma 90 minut), v tem oziru pa bo treba odgovoriti na vprašanja razvoja prometne infrastrukture (parkirišča, postajališče javnega potniškega prometa), izboljšanja varnosti in načina dostopov do predorov, zagotavljanja varnosti za obiskovalce in zaposlene, v celoti bo treba razviti manjkajočo vsebinsko zasnovo muzejskega kompleksa (garderobe, sanitarije, informacijsko sobo, priložnostno predavalnico za projekcijo filmov …) ter neizogibno potrebno posebno tehnično infrastrukturno rešitev za vzpostavitev podzemnega razstavišča.

Z idejno zasnovo projekta in v domeni delavnic se bo v mestu in regiji ter državi začela širiti pobuda za razvoj novodobnih rešitev varovanja kulturne dediščine in kulturnega turizma. Z vzpostavitvijo muzejskega kompleksa v Coni Tezno bi Maribor pridobil eno od ključnih prizorišč industrijske dediščine ter vsebinsko enega od najbolj zanimivih programov in prostorov kulturno-turistične ponudbe mesta oziroma regije in države. Svojevrstno prizorišče industrijske dediščine bi ponujalo informacije o dogajanju v mestu v času druge svetovne vojne in tudi informacije o razvoju industrijskega mesta na območju Tezna, ki predstavlja enega od redkih urbanističnih primerov »linijskega« mesta, ki je conirano na industrijsko, mešano in stanovanjsko območje.

Končni rezultat nekajmesečnega dela z vami delimo kmalu.

 

Fotografije:

Terensko delo v rovih

Delavnica z mentorji v Coni Tezno

 

Piše: Maja Vintar