2. julija, 2020

ZDRŽALI IZJEMEN PRITISK PO KONCU UKREPOV

Družba RTI d. o. o. je nastala na pogorišču Razvojnega inštituta tovarne TAM s ciljem, da ohrani in omogoči razvoj dela njegove dejavnosti ter ohrani nekaj tehnološko zahtevnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Kot samostojni gospodarski subjek …

Piše:

Družba RTI d. o. o. je nastala na pogorišču Razvojnega inštituta tovarne TAM s ciljem, da ohrani in omogoči razvoj dela njegove dejavnosti ter ohrani nekaj tehnološko zahtevnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Kot samostojni gospodarski subjekt so začeli poslovati 1. maja 1996. Danes je RTI d. o. o. sodobno podjetje, ki si prizadeva zagotavljati strankam prilagojene storitve s področja ugotavljanja skladnosti vozil. Poslanstvo podjetja je, da na osnovi predpisov ščiti javni interes za okoljsko primerna in varna vozila. Na področju homologacije posameznih delov in sklopov za vozila so partner številnim slovenskim in tujim proizvajalcem. Prek poslovnih partnerjev iz tujine so vpeti tudi v razvojne procese v globalni avtomobilski industriji. To jim zagotavlja dolgoročni razvoj in možnost zaposlovanja mladih strokovnjakov.

Osnovno dejavnost podjetja predstavljajo homologacijski pregledi in preizkušanja v skladu z ustreznimi standardi in predpisi. Ustrezno kakovost storitev potrjujejo z akreditacijo po standardu, ki obravnava delo nadzornih organov, in standardu, ki je namenjen zagotavljanju kakovosti v preizkusnem laboratoriju. Homologacijske meritve so po opremi in potrebnih znanjih velikokrat podobne raziskovalno-razvojnim meritvam in jih lahko večkrat povežemo s sodobnimi računskimi postopki. Storitve podjetja RTI segajo torej na področje najsodobnejših tehnologij, ki se uporabljajo v razvoju vozil. V glavnem gre za računalniško podprte analize in simulacije (CAE) ter preizkušanja različnih sestavnih delov in sklopov. Kontrolni pregledi so v javnosti bolj poznani kot »homologacije« oz. ugotavljanje skladnosti, in se izvajajo izključno za slovenski trg, preskušanja pa tržijo tudi na območju Bosne in Hercegovine ter Srbije, občasno tudi v kateri članici EU. Razvojne storitve prodajajo izključno v državah EU.

Zanesljivost in točnost merilne opreme

Oprema, ki jo uporabljajo pri svojem delu, je zelo svojevrstna. Direktor družbe RTI Robert Kogler pojasnjuje: »Zanesljivost in točnost delovanja merilne opreme sta dejavnika, ki bistveno vplivata na rezultate našega dela, s tem pa na zadovoljstvo strank in na zaupanje, ki nam je bilo podeljeno s pooblastilom. Upoštevati je treba vse varnostne standarde, ki so v avtomobilski industriji izjemno visoki. V zadnjem času smo svojo ponudbo razširili na registracijo vozil s sklepanjem avtomobilskih zavarovanj in ATP-preizkuse mehanskih hladilnih naprav motornih in priklopnih vozil ter izolacijske sposobnosti hladilne opreme.«

Sobivanje v urejeni Coni Tezno

Družba RTI je bila tukaj že pred nastankom cone, kot jo poznamo danes. Bili so priča procesu razvoja Cone Tezno skozi stečaj poslovnega sistema TAM, od odkupa premoženja stečajnih dolžnikov do razvoja podjetij, nastalih na pogorišču industrijskega giganta. Robert Kogler v današnji Coni Tezno vidi prednost skupnega upravljanja infrastrukture in energetike na zgoščenem prostoru, kjer deluje veliko povsem različnih poslovnih subjektov: »Namesto propadajoče infrastrukture je pomembno, da se prostor, namenjen gospodarski dejavnosti, čim bolje ohranja in vzdržuje. Izzivi, ki jih na tem prostoru pogumno premaguje Zavod PPC Tezno, bi bili za marsikoga nepremagljiva ovira. Ključno pri tem pa je, da so nam kljub veliki raznolikosti omogočeni sobivanje v urejenem poslovnem okolju, povezovanje in optimiziranje stroškov oskrbe z energenti in razvoj infrastrukture.«

 Strokovnjaki zelo iskani

»Zavedamo se, da so sodelavci naš ključni kapital. Usposabljanje za samostojno delo pri nas traja zelo dolgo, včasih tudi več kot leto dni,« pravi Kogler. V družbi imajo zaradi potreb akreditacije razvit sistem usposabljanja vseh sodelavcev, kar jim omogoča med drugim tudi uveljavljanje pravila »Več znaš – več veljaš«. Kogler pojasnjuje: »Določene strokovnjake s tehniško izobrazbo je pri nas zelo težko dobiti. Avstrija je blizu, na najboljše čaka širni svet. Pred leti smo želeli uvesti novo dejavnost s področja simulacije t. i. »crash testov«. Znanje s tega področja je tudi pri nas, vendar primerno usposobljenega inženirja praktično ni mogoče dobiti, saj se študentje že med študijem dogovarjajo za zaposlitev v tujini.« Ta trenutek pri zaposlovanju na srečo še niso zaznali večjih težav in s pomočjo razpisov spoznavajo izobražene in motivirane mlade ljudi, ki bi jim želeli ponuditi še več priložnosti.

Korona »brezdelju« sledilo izjemno povpraševanje

Kogler pravi, da so sredi marca večino sodelavcev napotili na čakanje na delo, tisti na razvojnih projektih pa so delali od doma. Razliko od krize iz let 2008 in 2012 vidijo v tem, da je za sedanjo značilno, da povpraševanje po razvojnih storitvah presega vsa pričakovanja. Napovedi o pričakovanem ohlajanju gospodarstva za letošnje leto so se hitro izpolnile. Na razmere v času epidemije so bili delno pripravljeni in jih vladni ukrepi niso povsem presenetili. Poleg dodatne zaščite najbolj izpostavljenih delovnih mest so veliko energije usmerili v pridobivanje dodatnih finančnih virov za obdobje krize, ki bo posledica obdobja ohromitve velikega dela gospodarstva. »Zadane cilje smo izpolnili v celoti, velika neznanka pa je, ali bo doseženo zadoščalo,« se sedaj sprašuje Robert Kogler in dodaja: »Po odpravi prepovedi našega dela smo bili priča neobičajno velikemu povpraševanju. Pritisk trga je bil ogromen in v osmih delovnih dneh v aprilu smo morali nadoknaditi skoraj vse, česar nismo smeli delati v času prepovedi. Situacija je bila za naše sodelavce zares izjemno stresna, vendar so pokazali, da so zvesti podjetju in profesionalci, ki se zavedajo našega poslanstva.« Trenutno se razmere na slovenskem trgu umirjajo in v podjetju RTI že zaznavajo rahlo padanje povpraševanja, še vedno pa jim dobro kaže v izvozu.

Čas za vnuke

Za Robertom Koglerjem je nekaj desetletij vodenja družbe. Kot pravi, je zaradi izjemnih sodelavcev njegov delovnik razmeroma stabilen, tako da pri usklajevanju poslovnega in družinskega življenja nima večjih težav. Seveda se kdaj zgodi, da je treba osebne interese podrediti poslovnim dejavnostim, a vendar ga vodi pravilo: »Časa, namenjenega vnukom, mi služba ne more vzeti!«