2. julija, 2020

To poletje bo Poslovno-proizvodna cona Tezno dobila 180 metrov nove ceste

V juniju se je začela težko pričakovana gradnja cestnega odseka S-J-3 – sever na zahodnem robu Poslovno-proizvodne cone (PPC) Tezno. Dela na cestnem odseku – ta bo nadomestil sedanjo makadamsko cesto na območju, kjer že vrsto let deluje več podjetij, c …

Piše: MOM

V juniju se je začela težko pričakovana gradnja cestnega odseka S-J-3 – sever na zahodnem robu Poslovno-proizvodne cone (PPC) Tezno. Dela na cestnem odseku – ta bo nadomestil sedanjo makadamsko cesto na območju, kjer že vrsto let deluje več podjetij, cestna in komunalno-energetska infrastruktura pa še nista urejeni – bodo končana do konca septembra.

Investitor 400 tisoč evrov (z DDV) vrednega projekta je Mestna občina Maribor (MOM). Za projekt smo iz kohezijskih razvojnih sredstev v okviru instrumenta Dogovor za razvoj regij pridobili sofinanciranje v višini 327.869 evrov.

Na tem odseku bo tako Cona Tezno dobila 180 metrov ceste z vso pripadajočo komunalno-energetsko infrastrukturo, s parkirnimi prostori, površinami za pešce in kolesarje ter priključki do zasebnih zemljišč podjetij, ki stojijo ob tej cesti. S to cesto bodo podjetja, ki delujejo ob njej, dobila dostop do glavne prometne žile v coni, Perhavčeve ulice, in prepričani smo, da jim bo olajšala poslovanje in tudi morebitno širitev.

V sklopu naložbe bo ta del PPC Tezno ob asfaltiranem vozišču pridobil tudi:

– 88 parkirnih mest na obeh straneh ceste,

– hodnik za pešce vzdolž celotnega odseka,

– komunalne vode: plinovod, povezavo vodovodnega voda med obstoječima sistemoma severno in južno od načrtovane ceste, fekalno kanalizacijo in odvajanje meteornih voda, električno in telekomunikacijsko omrežje ter javno razsvetljavo.

Za izvedbo del je bilo z javnim naročilom izbrano podjetje Indrast. Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca je bil sicer izveden že leta 2017, a je začetek gradnje obstal zaradi odločitve Državne revizijske komisije. MOM je nato čakala na nov javni razpis za sofinanciranje gradnje komunalne infrastrukture v ekonomsko-poslovnih conah in na njem uspešno kandidirala za sofinanciranje projekta.

Naložbo v gradnjo ceste S-J-3 – sever v PPC Tezno smo prijavili kot del skupnega projekta gradnje dveh cestnih odsekov v tej poslovni coni. Na osnovi te prijave in da bi pospešili začetek gradnje, smo novembra 2018 izvedli novo javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih in obrtnih del za cesto S-J-3 – sever ter izbrali podjetje Indrast, v skupni ponudbi s podjetjem Komunalne gradnje. Zoper izbiro ponudnika ni bilo pritožbe oziroma na DRK ni bil vložen noben revizijski zahtevek.

Pogodbo o izvajanju gradbenih del je podpisal izbrani izvajalec del na začetku leta 2019, MOM pa je morala počakati na odločitev o podpori o sofinanciranju naložbe iz kohezijskih razvojnih sredstev. Odločitev o podpori smo od Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejeli 8. maja 2020.