25. februarja, 2020

PODPIS SLAVNOSTNE LISTINE

Univerza v Mariboru je v lanskem letu ustanovila Center za pametna mesta in skupnosti z namenom povezovanja deležnikov v razvoju visokotehnoloških rešitev za kakovostnejše upravljanje mest in za prijetnejše bivanje ljudi. 7. februarja letos so predstav …

Piše: Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru je v lanskem letu ustanovila Center za pametna mesta in skupnosti z namenom povezovanja deležnikov v razvoju visokotehnoloških rešitev za kakovostnejše upravljanje mest in za prijetnejše bivanje ljudi. 7. februarja letos so predstavniki Univerze v Mariboru, mestnih in občinskih skupnosti ter gospodarstva podpisali tripartitno slavnostno listino o sodelovanju na Pametni mestni platformi Univerze v Mariboru.

Z ustanovitvijo Centra je Univerza v Mariboru ustanovila platformo, ki povezuje gospodarstvo, raziskovalne organizacije, mestne in občinske skupnosti ter druge deležnike. S podpisom slavnostne listine so simbolno potrdili pristop k uresničevanju razvoja pametnih rešitev za pametna mesta. Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič je ob podpisu povedal, da se s podpisom listine povečujejo razvojni potenciali vzhodne kohezijske regije, ki bodo služili tako univerzi, lokalnim skupnostim kot gospodarstvu in bomo s sinergijo prišli do celostnih rešitev za razvoj pametnih mest.

Predstojnik centra Bojan Rosi je ob tem poudaril, »da je integracija vseh deležnikov pri uresničevanju zastavljenih ciljev nujna, saj lahko le tako nastajajo uspešne verige vrednosti, ki bodo omogočale razvojni napredek področja. Povezovanje znanja raziskovalcev univerze na eni in razvijalcev visokotehnoloških rešitev iz gospodarstva na drugi strani nam omogoča razvoj produktov, ki zagotavljajo trajnostni, ekonomičen in sistemski razvoj mest. S pridobitvijo in predvsem prepoznavo občin, da so pametna mesta in skupnosti prihodnost, pa smo pridobili pilotna okolja, ki nudijo potencial prenosa dobre prakse tudi na druga sorodna okolja.«

Slavnostno listino so poleg rektorja in predstojnika Centra podpisali podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved, župan Občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar, župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik in županja Občine Selnica ob Dravi Vlasta Krmelj ter predstavniki gospodarstva Jože Torkar iz Petrola Slovenija, Gorazd Bende iz Cone Tezno, Bojan Horvat iz Energije plus, Danilo Burnač iz Mariborskega vodovoda, Alan Perc iz Energetike Maribor in Marjan Zagožen iz Aplasta.