23. decembra, 2019

SKRBIMO, DA BOMO V MARIBORU LEPO ŽIVELI TUDI V PRIHODNJE

Maribor je lepo mesto. Njegova naravna bogastva, privlačna krajina in bogata kulturna dediščina so prednosti, ki prebivalcem omogočajo kakovostno bivanje in hkrati ponujajo številne podjetniške priložnosti. V Mestni občini Maribor podpiramo takšne pril …

Piše:

Maribor je lepo mesto. Njegova naravna bogastva, privlačna krajina in bogata kulturna dediščina so prednosti, ki prebivalcem omogočajo kakovostno bivanje in hkrati ponujajo številne podjetniške priložnosti.

V Mestni občini Maribor podpiramo takšne priložnosti, ki bodo podpirale vseprisotne svetovne in evropske trende trajnostnega razvoja. Želimo si namreč, da bo mesto ostalo lepo in prijetno za bivanje tudi v prihodnje in da se bodo Mariborčani, ki so se preselili v druge kraje, z veseljem vrnili. Le tako bomo lahko mesto razvijali naprej in poskrbeli za kakovostno življenje vseh meščank in meščanov.

Ravno zato smo se z veseljem priključili nekaterim pilotnim evropskim projektom na področju trajnostnega razvoja. V projekte želimo privabiti inovativne posameznike, da s svojimi idejami in znanjem prispevajo k uspešnosti naše zaveze, da bomo mesto naredili prijetno za vse, ki tu bivajo, a bomo hkrati upoštevali načela trajnostnega razvoja in pametnih mest.

____________________________________________________________________

Z izrazom »trajnostni razvoj« označujemo prizadevanja za izboljšanje življenja ljudi, ne da bi zaradi tega izčrpali naravne vire in ekosisteme, od katerih so odvisna naša gospodarstva in družbe. Če temu dodamo še inteligentno upravljanje in učinkovitost, govorimo o pametnem mestu.

___________________________________________________________________

Pobuda Pametno mesto Maribor (Smart City Maribor Initiative) je bila ustanovljena z namenom aktiviranja trajnostnega razvoja urbanega okolja in spodbujanja inovativnosti v mestu Maribor z vpeljavo pametnih storitev, izdelkov in tehnologij. V zadnjih nekaj letih smo na tem področju tudi v naši občini zelo napredovali.

Nekaj dosežkov, ki Maribor uvrščajo ob bok uspešnim pametnim mestom:

  1. Na področju pametnega okolja in energije je bila lepo sprejeta Moja voda na dlani, spletna aplikacija Mariborskega vodovoda, prek katere meščani sporočajo stanje vodomerov in morebitne motnje ter pregledujejo račune. Na objektih je zaslediti vedno več pametnih vodomerov, ki so v primerjavi s klasičnimi natančnejši in omogočajo odčitek na daljavo.
  2. Spletna storitev Izboljšajmo Maribor omogoča vsakomur, da na enostaven način odda pobudo v Mestni občini Maribor. Na ta način je komunikacija meščanov z lokalno skupnostjo enostavnejša in učinkovitejša.
  3. Maribor postaja eno izmed osmih središč z visoko zmogljivimi računalniki v Evropi. Konec naslednjega leta bodo na Inštitutu informacijskih znanosti IZUM v Mariboru zagnali superračunalnik HCP RIVR, ki sodi med 35 najzmogljivejših računalnikov na svetu. Podpiral bo evropsko raziskovalno področje in industrijo pri razvoju novih znanj in aplikacij na vseh področjih, od medicine, naprednih materialov do boja proti podnebnim spremembam.
  4. V Mariboru je na avtobusih mestnega prometa na voljo brezplačen dostop do brezžičnega interneta. Tudi s takšnimi ukrepi skupaj s partnerji spodbujamo trajnostno mobilnost v mestu.
  5. Na področju pametnega bivanja in urbanega načrtovanja so raziskovalci s FERI-ja razvili najboljši algoritem za razpoznavo objektov na svetu – z natančnostjo nad 97 odstotkov.

Zavedamo se, da je trajnostni razvoj edino gonilo napredka ter boljšega življenja za vse in da moramo v tem projektu sodelovati vsi – posamezniki, občine, države, svet. Naša zaveza je, da bomo skupaj s partnerji še naprej izvajali projekte, ki bodo zmanjševali neenakosti med ljudmi, ohranjali naravne vire in pozitivno vplivali na podnebne spremembe. Z vključevanjem v različne pilotne projekte (RESOLVE, MELINDA, Pešbus, Aktivno v šolo …) z omejevanjem in spodbujanjem alternativnih oblik prometa znižujemo ogljikove izpuste v mestu.

Kako trajnostno smo naravnani in katere ukrepe moramo morda še sprejeti za pospešitev napredka, sta vprašanji, na kateri bomo odgovore dobili na izboru za Zeleno prestolnico Evrope leta 2022. Kandidiramo skupaj z lokalnimi javnimi podjetji. Prepričani smo, da smo na dobri poti, po kateri vztrajno in inovativno napredujemo skupaj s številnimi partnerji, katerih skupni cilj nam je kakovostno bivanje v razvitem, vzdržnem okolju.