23. decembra, 2019

PAMETNA MESTA

Uradna predstavitev prvega uspešnega pilota projekta Pametna mesta in skupnosti v Coni Tezno Cona Tezno je 9. decembra gostila predstavnike Univerze v Mariboru in predstavnike podjetij, ki so v coni že postavili pametne tehnološke rešitve. Dogodka se j …

Piše: Maja Vintar

Uradna predstavitev prvega uspešnega pilota projekta Pametna mesta in skupnosti v Coni Tezno

Cona Tezno je 9. decembra gostila predstavnike Univerze v Mariboru in predstavnike podjetij, ki so v coni že postavili pametne tehnološke rešitve. Dogodka se je udeležil tudi rektor red. prof. dr. Zdravko Kačič. V uvodnem nagovoru sta navzoče pozdravila direktor Zavoda poslovno proizvodna cona Tezno Gorazd Bende in predstojnik Centra za pametna mesta in skupnosti Univerze v Mariboru ter  dekan Fakultete za logistiko prof. dr. Bojan Rosi. Dogodek se je odvijal v za predstavljene teme več kot primerni poslovni stavbi Menerge. Gre za podjetje, ki se ukvarja z energetsko varčnimi in zelenimi stavbami. Zgodbo in delo podjetja je najprej predstavil direktor Danijel Muršič. Več o Pametni mestni platformi Univerze v Mariboru je povedal docent dr. Matej Črepinšek. Pametne zbiralne sisteme odpadkov je predstavil Uroš Pinter, pomočnik direktorja v podjetju  Aplast. Iz družbe za okolju prijazne energije GeoEnergetike  je več o inteligentni razsvetljavi s senzoriko povedal Teodor Lipuš, direktor programa svetil. Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, je predstavil strategijo pametnih merilnikov pri oskrbi z vodo. Luka Mustafa, ustanovitelj in vodja inovacijskega laboratorija IRNAS, pa je v svoji predstavitvi govoril o senzorskih sistemih za pamet   ne tehnološke četrti.  Vse to, kar so gostje izvedeli iz predstavitev, so si kasneje tudi ogledali na terenu. Ogledali so si t. i. pametno ulico Cone Tezno.