23. decembra, 2019

NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM V TUJINO

Srednješolsko strokovno in poklicno izobraževanja v delu svojega programa od dijakov zahteva obvezno praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. Postati dober delavec v sodobnem času, ko se strokovne potrebe naglo spreminjajo in zahtevajo nenehn …

Piše:

Srednješolsko strokovno in poklicno izobraževanja v delu svojega programa od dijakov zahteva obvezno praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. Postati dober delavec v sodobnem času, ko se strokovne potrebe naglo spreminjajo in zahtevajo nenehno izpopolnjevanje, za današnje dijake pravzaprav sploh ni lahka naloga. Kako jih pri tem podpirajo in na to pripravljajo srednje šole v slovenskem prostoru? Odgovor na to vprašanje se skriva tudi v opravljanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih v tujini, kar omogoča evropski program Erasmus+.

Erasmus+ je akcijski program EU za realizacijo ciljev, zastavljenih na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter primerjavi in posodabljanju izobraževanj in usposabljanj. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov je s finančno podporo izkušnjo mobilnosti do sedaj omogočil že več kot 4 milijonom evropskih prebivalcev. Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na njihov strokovni in osebni razvoj ter prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma. V nadaljevanju podrobneje predstavljam izvajanje programa na področju sekundarnega izobraževanja, kjer sta omogočena izmenjava dijakov in pridobivanje delovnih izkušenj v tujini.

Tehniški šolski center Maribor je s pomočjo Zavoda za novodobno izobraževanje Maribor konec leta 2016 dal pobudo za ustanovitev konzorcija srednjih šol mariborske in pomurske regije. Člani konzorcija so bili Tehniški šolski center Maribor kot prijavitelj in koordinator projekta, Biotehniška šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja lesarska šola Maribor, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota in Biotehniška šola Rakičan. Leta 2017 smo uspešno prijavili projekt v vrednosti 234.901 EUR z naslovom VET Skills and Knowledge Exchange. S projektom smo 100 dijakom šol, članic konzorcija, omogočili tritedensko opravljanje delovne prakse v podjetjih držav članic EU. Ustvarili smo model delovanja konzorcija šol, ki s svojo vsebino in načinom dela zagotavlja, da mobilnost postane stalna priložnost dijakov za pridobivanja strokovnih ter splošnih znanj in izkušenj. S tem smo obstoječi model izobraževanja nadgradili z vpeljavo drugačnih metod dela, kot je npr. mobilnost, ter tako omogočili širšo izmenjavo znanj in kompetenc znotraj EU.

Projekt je trajal dve leti in se je začel v mesecu maju 2017. Za potrebe projekta smo prek italijanske socialne zadruge UNISER, ki se že več kot dvajset let ukvarja z izobraževalno mobilnostjo, navezali stike s partnerskimi organizacijami v Španiji, Nemčiji, Italiji, Franciji, Poljski, Češki in na Cipru z bogatimi izkušnjami na področju mobilnosti mladih. Z njihovo pomočjo smo izbrali najprimernejša podjetja z izkušnjami pri delu z dijaki iz drugih okolij za opravljanje praktičnega izobraževanja z delom in organizacijo le-tega. Organizirali smo namestitev, prehrano in potrebne prevoze v času mobilnosti ter nudili vso logistično in organizacijsko podporo dijakom in spremljevalcem na mobilnosti. Izbor dijakov je potekal na podlagi spletne prijave v angleškem jeziku, priloženega življenjepisa in kratkega motivacijskega videa. Končni izbor pa je bil opravljen na podlagi razgovora z dijaki prek video klica s tujim partnerjem v angleškem jeziku.

Dijaki so s tritedensko mobilnostjo, ki je potekala v obliki prakse v podjetjih v tujini, pridobili veliko novih znanj in izkušenj, ki so pomembno prispevali k njihovi strokovnosti, samostojnosti, zrelosti in odraščanju. Postavljeni so bili pred izziv samostojnega življenja v novem kulturnem okolju in vključitve v novo delovno okolje. Pridobili so nova praktična znanja na svojem strokovnem področju, razvili delovne navade, komunikacijske in socialne veščine, pozitivno naravnanost, poglobili so zavedanje o kulturni raznolikosti ter spoznali pomembnost sprejemanja le-te. Pozitivno so opravili različne življenjske preizkušnje, s katerimi so se srečali na poti, postali so bolj odprti v razmišljanju, fleksibilni in odzivni v različnih nepredvidljivih situacijah ter si tako močno okrepili samozavest. Posledično so se iz tujine vrnili bolje pripravljeni na izzive, ki jih čakajo v življenju na vseh področjih. Šole so s tem projektom dijakom ponudile možnost pridobitve dodatnih znanj in veščin, ki jih pri klasičnem šolskem pouku ni mogoče razvijati, in tako prispevale k boljši zaposljivosti svojih maturantov.

Projekt, zaključen maja 2019, je sodelujočim omogočil izkušnjo mobilnosti in prispeval tudi k internacionalizaciji šolskih programov, k povezovanju šol z mednarodnimi partnerji ter izmenjavi dobrih praks in izkušenj. Zaradi uspešno izvedenega projekta in pozitivnih izkušenj, ki jih je prinesel vsem deležnikom, nam je bil letos odobren nov projekt VET SKE 2 s konzorcijem štirih mariborskih srednjih šol. Le-ta predstavlja vsebinsko nadaljevanje predhodnega projekta in je njegovo izvajanje že v polnem teku.

 

Piše: Aleš Smole, prof.

koordinator programa ERASMUS+ na TŠC Maribor