23. decembra, 2019

KAKOVOST IN ZANESLJIVOST STA ZLATI NALOŽBI ZA DANES IN JUTRI

Angažiranost, zanesljivost in timsko delo MT merilna tehnika d. o. o. spada med inovativna podjetja tako na področju vgradnje merilno-delilnih naprav kakor tudi s tem povezanih storitvenih dejavnosti, kot je delitev stroškov ogrevanja in hladno/tople v …

Piše: Maja Vintar

Angažiranost, zanesljivost in timsko delo

MT merilna tehnika d. o. o. spada med inovativna podjetja tako na področju vgradnje merilno-delilnih naprav kakor tudi s tem povezanih storitvenih dejavnosti, kot je delitev stroškov ogrevanja in hladno/tople vode v skladu s predpisi. S svojim delom spodbujajo stranke k prizadevanju za varčno uporabo virov toplote in vode. Janja Kocbek, prokuristka podjetja MT merilna tehnika, poudari, da je ravno usmerjenost k strankam za podjetje bistvenega pomena in najpomembnejše vodilo za individualno skrb in rešitve po meri, ki iz tega izhajajo.

Kot prvo sestrsko podjetje je avstrijska skupina podjetij Messtechnik pred 16 leti ustanovila podjetje MT merilna tehnika v Mariboru. V Coni Tezno so od leta 2011. Avstrijska skupina si je od vsega začetka prizadevala, da za njihove stranke poskrbi in tudi v upravi pomembne položaje zavzame lokalno prebivalstvo. Tudi zaradi tega ima mednarodno sodelovanje med MT merilno tehniko in avstrijskim podjetjem Messtechnik pomemben delež pri konstruktivnem razvoju. Številne inovacije prav na področju sistema za radijsko odčitavanje REDAC so posledica tega sodelovanja.

Čeprav so zakonski okvirni pogoji v Sloveniji nekoliko drugačni kot v Avstriji, je načelo enako: z ugotavljanjem stroškov ogrevanja na stanovanjsko enoto na podlagi porabe povečati željo po varčevanju z energijo. S 13 zaposlenimi MT merilna tehnika skrbi za 1.000 zgradb po Sloveniji. Sedež podjetja v Mariboru se je pri tem izkazal za strateško in geografsko optimalnega. »Medsebojno si pomagamo – tako znotraj tima v Mariboru kot tudi v sodelovanju s podjetjem Messtechnik na avstrijskem Štajerskem,« pravi Janja Kocbek in dodaja: »Tako so kolegice iz administracije na voljo za pomoč terenskim delavcem. Tudi avstrijski kolegi vskočijo, če pride do nujnih montaž naprav. In tudi moji sodelavci pomagajo, ko sosedje potrebujejo pomoč.« V Sloveniji pet monterjev, en komercialist in sedem sodelavcev v administraciji skrbijo za neovirano izvedbo obračunavanja stroškov ogrevanja na podlagi porabe. »Domače delovno vzdušje in motivirani sodelavci bistveno pripomorejo k uspehu podjetja MT merilna tehnika v Sloveniji,« še dodaja Kocbekova.

Sloves podjetja pa ni ostal neopažen. Leta 2013 so prejeli priznanje ponudnika gospodarskih informacij Bisnode za ‘izjemno boniteto’. Podjetje je član E.V.V.E., evropskega združenja za obračune stroškov energije po porabi.

            

Za boljše razumevanje podjetja navajamo najpomembnejše smernice njihove podjetniške filozofije:

  • Usmerjenost k strankam: V središču dejavnosti so storitve, zato dajejo poudarek individualni obravnavi in rešitvam po meri strank.
  • Partnerstvo: Na odnose s strankami ne gledajo le kot na poslovni odnos, temveč kot na partnerstvo – partnerstvo za skupno uspešnost.
  • Prožnost: Prožnost in prilagodljivost za njih nista prazni frazi, ampak ju pri svojem delu vsak dan tudi udejanjajo.
  • Tehnika: Novosti in nove tehnologije jim ne pomenijo vedno tudi napredka, temveč šele tedaj, kadar služijo človeku. Zato pri novih razvojnih trendih najprej preverijo, ali so smiselni in koristni za njihove stranke.
  • Sodelavci: Njihov najpomembnejši vir so sodelavci. Le njihovo stalno izobraževanje in izpopolnjevanje zagotavljata kakovost izdelkov in storitev.
  • Celostno reševanje potreb: Zaradi dolgoletnih izkušenj na področju toplote, vode in energije in obsežnega znanja lahko svojim strankam nudijo celostno reševanje njihovih potreb ali drugače povedano – vse z enega mesta.
  • Energija: Energija je za MT merilno tehniko dragoceno blago, ki ga je treba uporabiti tako, da so izgube čim manjše.