6. novembra, 2019

VLOMI IN TATVINE V INDUSTRIJSKI CONI TEZNO

Policija na območju industrijske cone Tezno, kjer je 220 podjetij, v prvih osmih mesecih leta 2019 ne zaznava povečanja števila kaznivih dejanj Od januarja do konca avgusta leta 2019 je bilo na tem območju storjenih 22 kaznivih dejanj, v enakem obdobju …

Piše: M.V.

Policija na območju industrijske cone Tezno, kjer je 220 podjetij, v prvih osmih mesecih leta 2019 ne zaznava povečanja števila kaznivih dejanj Od januarja do konca avgusta leta 2019 je bilo na tem območju storjenih 22 kaznivih dejanj, v enakem obdobju leta 2018 pa 21 kaznivih dejanj. Najpogostejša kazniva dejanja, ki so storjena na tem obočju, so tatvine in velike tatvine -– vlomi v poslovne prostore in skladišča ter posamezni primeri poškodovanja tuje stvari. Pri velikih tatvinah (vlomih) so najpogosteje odtujene različne barvne kovine in razni stroji in orodja, pri tatvinah pa je najpogosteje odtujen denar. Ugotavljamo, da so tatvine pogoste v pisarnah posameznih podjetij, kjer zaposleni premalo storijo za zaščito in zaščito svoje lastnine.

In kaj policija svetuje? Na Policijski postaji Maribor II so za vas pripravili nekaj nasvetov.

Svetujemo vam, da nemudoma obvestite policijo na interventno številko 113, če pride do kaznivega dejanja. Do prihoda policistov ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne uničite morebitnih koristnih sledov, ki bi nas lahko pripeljali do storilca. Če ste storilca zalotili pri kaznivem dejanju, ga ne poskušajte prijeti, saj je lahko telesno močnejši in morda celo oborožen ali pa ima pri sebi orodje, s katerim vas poškoduje. V takih primerih si poskušajte zapomniti njegov videz, morda prevozno sredstvo in smer, kamor je pobegnil. O tem nemudoma obvestite policijo, ki bo storila vse, da storilca prime.

Za preprečevanje oziroma zmanjšanje možnosti, da do kaznivih dejanj sploh pride, policija svetuje, da svoje premoženje ustrezno varujete bodisi z namestitvijo alarmnih naprav v svojih poslovnih objektih in skladiščih bodisi z videonadzornimi sistemi, prav tako pa ustrezno poskrbite za varovanje premičnega premoženja, kot so surovine, razni stroji in orodja, ki so pogoste tarče storilcev. Svoje premoženje ustrezno zavarujte in ga ne puščajte brez nadzora na vidnih in lahko dostopnih mestih.

Zaposlenim v pisarnah svetujemo, da poskrbijo za ustrezno varovanje svojih osebnih predmetov, kot so ročne torbice, denarnice in mobilni telefoni, in jih vedno varno pospravljajo in zaklenejo v predale ali omare in jih ne puščajo na vidnih mestih brez nadzora, pisarno pa ob odsotnosti zaklenejo, da ne bo na voljo nepoklicanim obiskovalcem.

Ljudje naj poskrbijo za samozaščitno ravnanje in zavarovanje svojih in službenih prevoznih sredstev, ki so prav tako pogosta tarča storilcev kaznivih dejanj. V parkiranih vozilih naj ne bo vrednih predmetov in dokumentov na vidnih mestih, vozila pa naj bodo parkirana na razsvetljenih in vidnih parkiriščih, po možnosti varovanih z videonadzornimi sistemi.

Prav tako se na navedenem območju dogaja vandalizem, saj prihaja do poškodovanja lastnine. Veliko lažje se proti takemu ravnanju borimo v sodelovanju z občani. Zato takrat, ko vidite storilca med izvrševanjem takega dejanja, vaše pravočasno obvestilo na najbližjo policijsko postajo ali številko 113 pripomore, da policija lažje izsledi in hitreje prime storilca, ker mu časovno in krajevno omejite možnost za pobeg s kraja dejanja.

Ugotavljamo, da za lastno varnost in varnost svojega premoženja storimo premalo, kajti priložnost je le ena izmed najpogostejših okoliščin, ki spodbuja storilce kaznivih dejanj in jim precej olajša delo.

Zato omejimo možnosti kaznivih dejanj in jim ne dajmo priložnosti!