6. novembra, 2019

V ČISTEM IN UREJENEM MESTU JE LEPŠE ŽIVETI

Čisto mesto je želja večine ljudi, ki v njem živimo in delamo. V urejenem okolju se dobro počutimo, smo bolje razpoloženi in prijaznejši drug do drugega. Kakovost prebivanja v vsaki lokalni skupnosti pa je precej odvisna tudi od tega, kako ravnamo z od …

Piše: MOM

Čisto mesto je želja večine ljudi, ki v njem živimo in delamo. V urejenem okolju se dobro počutimo, smo bolje razpoloženi in prijaznejši drug do drugega. Kakovost prebivanja v vsaki lokalni skupnosti pa je precej odvisna tudi od tega, kako ravnamo z odpadki, ki nastajajo v vsakem gospodinjstvu.

»V Mestni občini Maribor (MOM) in podjetju Snaga ugotavljamo, da je pri tem še veliko možnosti za izboljšave,« pravi Neva Pipan, vodja projekta Izboljšajmo Maribor. »Na območju občine je več kot tisoč ekoloških otokov, kljub temu pa z načinom, kako jih uporabljamo, še zdaleč ne moremo biti zadovoljni,« ugotavlja Irena Bartok iz Snage. Zbiralnice so vse prevečkrat polne, odpadki v njih pomešani, odvržene vreče s smetmi kazijo videz mesta. Velike težave povzroča tudi ravnanje manjših obrtnikov, ki ekološke otoke polnijo z velikimi količinami embalaže in ostanki gradbenega materiala.

Naj nas otroci naučijo, kako ravnati z odpadki

Da bi občane ozavestili o problemu – tega lahko z odgovornim ravnanjem z odpadki hitro zmanjšamo – Mestna občina Maribor in podjetje Snaga to jesen začenjata kampanjo Moji odpadki, moja skrb!. V vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti v občini so izbrali ekološki otok, ki so ga Snaga in občinski Urad za komunalo, promet in prostor ter Medobčinski inšpektorat prepoznali kot najbolj »kritičnega«, kot tistega, kjer je neustrezno (ob posodah za ločevanje) največ odloženih in nesortiranih odpadkov. Med kampanjo bodo Snagini sodelavci vsak mesec spremljali količino nesortiranih in neustrezno odloženih odpadkov.

Ekološki otoki bodo tudi »prizorišča« akcije »Ločujem, se ne zmrdujem!« v okviru kampanje, na pravilno ločevanje odpadkov pa bodo odrasle opozarjali otroci iz mariborskih vrtcev in učenci osnovnih šol. Prve akcije so izvedli v MČ Nova vas, KS Bresternica-Gaj in MČ Ivan Cankar.

Druga akcija kampanje »Moji odpadki, moja skrb« je akcija »Odloči se in loči!«. V njenem okviru bodo v četrtih in krajevnih skupnostih potekale razprave o ravnanju z odpadki. V akciji »Noč ima ‘čisto’ svojo moč« pa bodo redarji medobčinskega inšpektorata na ekoloških otokih ponoči opravljali poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov.

Kampanjo bosta občina in Snaga sklenili na svetovni dan Zemlje, 22. aprila 2020, s podelitvijo častnega naziva mestni četrti oziroma krajevni skupnosti, katere prebivalci bodo med kampanjo pokazali najodgovornejši odnos in največji napredek pri ravnanju z odpadki.

V mestu smeti pod zemljo

MOM se je odločila tudi za postopno uvedbo podzemnih zbiralnic, predvsem na mestih, ki so dostopna številnim občanom. Da bodo stroški nameščanja čim manjši, jih bomo postavljali predvsem na površinah, kjer se bodo že izvajale investicije oziroma redna vzdrževalna dela. Strošek nakupa ene zbiralnice (treh zabojnikov volumna 5 kubičnih metrov) je okoli 25 tisoč evrov, vgradnja z nezahtevnimi gradbenimi deli pa okoli 9 tisoč evrov. Ob tem je smiselno razmisliti o postavitvi zbiralnic, na katerih bo zagotovljen prostor tudi za zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov.

Na obrobju mesta načrtujemo postavitev tako imenovanih polpodzemnih zbiralnic. Ta sistem je tujina odlično sprejela, ker zagotavlja bistveno večji volumen, kot ga imamo v zbiralnicah. En tak ekološki otok je že v Coni Tezno na zasebnem zemljišču; strošek namestitve take zbiralnice je okoli 12 tisoč evrov.