6. novembra, 2019

ŠOLA KI RASTE

Na Tehniškem šolskem centru Maribor se neprestano trudimo, da bi še bolj dvignili kakovost in ugled naše ustanove. V promocijo šole vlagamo ogromno časa in napora. Ali obstaja boljša promocija šole, kot so dosežki dijakov? Enako kot prejšnja leta jih j …

Piše: Darko Kukovec, direktor TŠC Maribor

Na Tehniškem šolskem centru Maribor se neprestano trudimo, da bi še bolj dvignili kakovost in ugled naše ustanove. V promocijo šole vlagamo ogromno časa in napora.

Ali obstaja boljša promocija šole, kot so dosežki dijakov? Enako kot prejšnja leta jih je tudi letos zelo veliko. Za to gre zahvala najprej seveda dijakom, ki so bili pripravljeni vložiti dodatno delo, nikakor pa ne smemo pozabiti njihovih mentorjev, ki so jim v oporo in pomoč. Seveda tudi delež staršev ni zanemarljiv. Skupno delo je prineslo veliko lepih dosežkov.

Če bi želeli našteti vse, bi bilo potrebnega preveč časa in prostora, zato naj naštejem najpomembnejše. Hkrati pa se zavedam, da sem kakšen pomemben dosežek tudi izpustil.

Tilen Vrbnjak        1. nagrada in zlato priznanje na državnem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih ter poklicnih šol v znanju matematike, 1. mesto in bronasto priznanje na državnem tekmovanju v EKO znanju za srednješolce

Aljaž Sraka            2. nagrada in zlato priznanje na državnem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike

Jernej Krajnc         zlato priznanje na državnem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih ter poklicnih šol v znanju matematike

Timotej Tisnikar   zlato priznanje na državnem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih ter poklicnih šol v znanju matematike

Nejc Kos                zlato priznanje na državnem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih ter poklicnih šol v znanju matematike

Nik Zemljič            zlato priznanje na državnem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih ter poklicnih šol v znanju matematike

Matic Smogavec    zlato priznanje na državnem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih ter poklicnih šol v znanju matematike, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz projekcij in kotiranja – PIKO,

Tilen Račnik          doseženo 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v EKO znanju za srednješolce, 1. mesto na 7. dijaškem in študentskem tekmovanju v izdelavi in vožnji z električnimi kolesi

Patrik Jakopiček   bronasto priznanje na šolskem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih ter poklicnih šol v znanju matematike

Kristjan Mihael Reisman    doseženo 2. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v EKO znanju za srednješolce

Anže Krevh      doseženo 1. mesto na 7. dijaškem in študentskem tekmovanju v izdelavi in vožnji z električnimi kolesi

Matic Mlaker    zlato priznanje Mladi za napredek Maribora 2019, srebrno priznanje na državnem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih ter poklicnih šol v znanju matematike

Simon Lončarič    zlato priznanje Mladi za napredek Maribora 2019, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih ter poklicnih šol v znanju matematike

Tim Lešnik       zlato priznanje Mladi za napredek Maribora 2019

Vsem dobitnikom priznanj čestitamo.