6. novembra, 2019

ŠOLA KI RASTE

Tehniški šolski center Maribor je ustanova, ki prispeva k razvoju in rasti industrije na širšem mariborskem območju. Izobražujemo za potrebe gospodarstva in si prizadevamo, da bi tem potrebam in željam čim bolje sledili in poskušali izobraževati kadre, …

Piše: Darko Kukovec, direktor TŠC Maribor

Tehniški šolski center Maribor je ustanova, ki prispeva k razvoju in rasti industrije na širšem mariborskem območju.

Izobražujemo za potrebe gospodarstva in si prizadevamo, da bi tem potrebam in željam čim bolje sledili in poskušali izobraževati kadre, ki se bodo lahko zelo hitro vključili v delovni proces. Seveda je treba upoštevati dejstvo, da je šolski sistem velik in zato tudi tog. Dijaki potrebujejo od začetka do konca izobraževanja tri ali štiri leta, kar pomeni, da moramo že zdaj poznati potrebe, ki se bodo pojavile šele čez štiri leta, kar pa je seveda izjemno težko natančno predvideti. Prav tako se tehnologija zelo hitro spreminja, šola pa ji s svojo opremo ne more dovolj hitro slediti. Rešitev je v šolanju in vzgajanju za tako imenovane mehke spretnosti, uporabo tehnologij, vseživljenjsko učenje … Najnovejše tehnologije pa bodo dijaki spoznali na delovnem mestu. Če bodo poznali principe, bo tudi prilagajanje konkretnim zahtevam delovnega procesa hitro in lažje. Verjamem, da nam v teh prizadevanjih pogosto uspeva, vedno pa je lahko boljše.

Rezultati naših prizadevanj se najprej kažejo v dosežkih med šolanjem in ob njegovem zaključku ter v dosežkih na raznih tekmovanjih. O rezultatih na tekmovanjih smo v preteklosti že govorili, upam, da bomo imeli kaj povedati tudi v prihodnje, danes pa bi rad izpostavil rezultate ob koncu šolanja.

Dijaki, ki se izobražujejo v programih srednjega poklicnega izobraževanja, šolanje na tej stopnji končajo z zaključnimi izpiti. Izpit je sestavljen iz slovenščine in iz izdelka oz. storitve z zagovorom, odvisno od poklica, za katerega se izobražujejo. Na izpitu morajo v kompleksni nalogi pokazati znanje, ki so ga pridobili med šolanjem. V izpitnih komisijah pogosto sodelujejo tudi predstavniki delodajalcev. Rezultati so vsako leto boljši. V šolskem letu 2018/19 je kar 13 dijakov doseglo na 4,5 ali 5 točk, kar je bil po prejšnjem načinu ocenjevanja odličen uspeh.

Prav tako smo dosegli enako dobre ali morda še boljše rezultate na poklicni maturi.

Poklicna matura je sestavljena iz štirih predmetov. Posebej bi izpostavil četrto izpitno enoto, ki predstavlja izdelek oz. storitev. Tukaj si dijaki iz nabora nalog, ki jih razpišejo mentorji, izberejo nalogo po lastnih interesih. Te naloge so zelo praktično naravnane, neposredno uporabne in pogosto nastajajo v sodelovanju s podjetji ali obrtniki.

Kdor doseže na poklicni maturi 22 točk, je zlati maturant, tisti pa, ki dosežejo vse točke, to je 23 točk, dobijo naziv diamantni maturant. V šolskem letu 2018/19 smo imeli kar 6 dijakov, ki so dosegli 22 točk, in 5 dijakov, ki so dosegli vseh 23 točk. Za te diamantne maturante vsako leto pripravita sprejem predsednik republike Slovenije in minister za izobraževanje na Brdu pri Kranju. Letos se ga bomo udeležili v soboto, 28. septembra 2019.

Verjamem, da dobri rezultati in prepoznavnost šole prispevajo k povečanemu zanimanju za izobraževanje na naši ustanovi. V šolskem letu 2019/20 se bo na naši šoli izobraževalo v vseh programih kar 764 dijakov, kar je veliko več v primerjavi z lanskim letom, ko je bilo dijakov 706.

V programih ni novosti, razen da že drugo leto nadaljujemo izobraževanje na vajeniški način za program oblikovalec kovin-orodjar.

Delavci TŠC Maribor si bomo še naprej prizadevali, da bo izobraževanje čim bolj kakovostno in sledilo potrebam gospodarstva. Tega cilja pa ne moremo doseči sami, ampak skupaj s podjetji, ki pomagajo usposabljati naše dijake.