6. novembra, 2019

OBČINA PESNICA

Katera so podjetja oz. dejavnost, na katerih sloni gospodarstvo vaše občine? Podjetja v Poslovni coni Sp. Dobrenje ob avtocesti in Štajerski tehnološki park v Pesnici predstavljajo jedro gospodarstva v naši občini. Pri spodbujanju sadjarstva ima posebn …

Piše: Meta Bobnar
  1. Katera so podjetja oz. dejavnost, na katerih sloni gospodarstvo vaše občine?

Podjetja v Poslovni coni Sp. Dobrenje ob avtocesti in Štajerski tehnološki park v Pesnici predstavljajo jedro gospodarstva v naši občini. Pri spodbujanju sadjarstva ima posebno mesto Sadjarski center Maribor v Gačniku, ki na največjem pridelovalnem območju jablan vzdržuje matični nasad cepičev. V občini je tudi veliko izvrstnih vinarjev in predelovalcev drugih kmetijskih pridelkov, predstavljenih pod znamko »Dobrote občine Pesnice«.

  1. Kje so po vašem mnenju realne možnosti gospodarskega povezovanja vseh občin naše regije? Kaj lahko konkretno prispeva gospodarstvo vaše občine ?

Realne možnosti povezovanja so v skupni turistični promociji regije in oblikovanju ustrezne podporne infrastrukture za gospodarstvo v okviru bodoče pokrajine.

  1. Katere večje investicije v gospodarskih družbah ali v tisto občinsko infrastrukturo, ki omogoča neposreden gospodarski razvoj, se bodo uresničile letos? Kaj še načrtujete?

Z novim vodstvom občine smo izvedli prvi ukrep in znižali komunalni prispevek za polovico, obnavljamo dotrajano cestno infrastrukturo, urejamo poslovno cono v Sp. Dobrenju, priključili pa smo se projektu Rune za vzpostavitev optičnega omrežja.Prav zdaj poteka priprava občinskega prostorskega načrta, ki bo osnova umeščanja in širjenja gospodarskih objektov.

  1. Ali morda katero vaših podjetij sodeluje s podjetji iz Cone Tezno? Imate kakšne izkušnje s takim sodelovanjem?

Teh podatkov nimamo, bi pa bilo koristno, da bi se podjetja iz Poslovne cone Sp. Dobrenje in Poslovne cone Tezno ter Štajerski tehnološki park povezovala in iskala sinergijske učinke. Ob avtocesti so oddaljena samo nekaj kilometrov in delujejo skoraj v istem prostoru ob pomembni prometnici.