6. novembra, 2019

KAKOVOSTNO USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL JE IZJEMNEGA POMENA

Javna agencije Republike Slovenije za varnost prometa zagotavlja opravljanje vozniških izpitov na nekaj več kot 20 lokacijah po Sloveniji. V skladu z notranjo organizacijo javne agencije so posamezne lokacije povezane v pet območij. Območje 5 je sestav …

Piše:

Javna agencije Republike Slovenije za varnost prometa zagotavlja opravljanje vozniških izpitov na nekaj več kot 20 lokacijah po Sloveniji. V skladu z notranjo organizacijo javne agencije so posamezne lokacije povezane v pet območij. Območje 5 je sestavljeno iz sedežev v Mariboru, na Ptuju, v Murski Soboti in Ormožu. Vodja območja je Janez Meznarič. Sedež Območja 5 Izpitnega centra Maribor je v Coni Tezno 11.

Kako do vozniškega izpita

Kandidat za voznika motornih vozil se priglasi k vozniškemu izpitu na upravni enoti. Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev za opravljanje vozniškega izpita. Če kandidat izpolnjuje pogoje, ga prijavi k teoretičnemu in praktičnemu delu vozniškega izpita. Na upravni enoti se uredi tudi morebitna odjava ali preprijava, če kandidat pravočasno ugotovi (najmanj en delovni dan prej), da ob dogovorjenem času ne bo mogel opravljati vozniškega izpita. Postopki priglasitve, prijave, odjave, preprijave in določitve novega termina se tako za teoretični in praktični del vozniškega izpita opravijo pri kateri koli upravni enoti za katero koli lokacijo opravljanja izpita.

Pogoji za opravljanje vozniškega izpita

Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali predložijo dokaze, da v Republiki Sloveniji študirajo že vsaj šest mesecev. Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, razen vozniški izpit za vožnjo motornih vozil kategorije G, ki je sestavljen samo iz teoretičnega dela. Teoretični del vozniškega izpita smejo opravljati kandidati za voznika, ki so v šoli vožnje opravili teoretični del usposabljanja in z veljavnim zdravniškim spričevalom dokažejo, da so telesno in duševno zmožni voziti motorno vozilo tiste kategorije, za katero se prijavljajo na vozniški izpit. Praktični del vozniškega izpita smejo opravljati kandidati za voznika, ki izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo, so uspešno opravili teoretični del vozniškega izpita in so v šoli vožnje končali praktični del usposabljanja. Izpit iz prve pomoči, ki je del izpita za voznike kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in je pogoj za prijavo k teoretičnemu delu izpita, opravi kandidat pri pristojni organizaciji.

Usposabljat pa se morajo tudi učitelji vožnje in ocenjevalci

V aprilu so v Območju 5 organizirali usposabljanje za ocenjevalce in učitelje vožnje enoslednih vozil. Usposabljanje so izvajali ocenjevalci in učitelji vožnje in njihovo delo je bilo pozitivno sprejeto, saj so po besedah vodje Območja 5 Janeza Meznariča skupaj obnovili znanje, razjasnili morebitne nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so se kazale pri usposabljanju in predvsem na izpitnih vožnjah. Usposabljanje je za kandidate za voznike izjemno pomembno. To je velik prispevek k varni vožnji v prometu, saj usposabljanje poteka na urejeni površini pod nadzorom dobro usposobljenih učiteljev vožnje. Kandidati se naučijo pravilne vožnje in predvsem samostojnosti. »V Mariboru imamo trenutno zagotovljen poligon za naslednje kategorije vožnje: A1, A2, A, B1, B, BE, v bližnji prihodnosti pa si želimo možnost usposabljanja na primerni in z zakonom določeni vadbeni površin, da bomo lahko zagotovili tudi višje kategorije,« še dodaja Meznarič.

In kaj so ob usposabljanju učitelji vožnje izpostavili skupaj z ocenjevalci?

Pomen pravilne zaščitne opreme in priprava na vožnjo

Predstavljen je bil pomen pravilne zaščitne opreme za kandidata. Posebej je bilo izpostavljeno, da se kandidatom priporoča lastna oprema zaradi velikosti, saj je le tako mogoče zagotoviti optimalno zaščito. Posebej so poudarili pomen čelade, ki mora biti primerno velika in pravilno zapeta, in pomen vizirja, oboje mora biti živih barv, da drugi udeleženci v prometu motorista prej opazijo. Prav tako sta pomembna primerno obuvalo in druga oprema. Kandidatom v šoli vožnje priporočajo tudi zračne blazine. Pojasnjujejo pravilno delovanje vseh naprav, ki jih voznik uporablja med vožnjo in jih je treba preveriti pred vožnjo. Izpostavljene so bile ročice zavore in sklopke, smerne utripalke, ki so včasih polomljene in neprimerne za varno vožnjo. Kandidat naj pokaže, kje so podatki o pravilnem tlaku v pnevmatikah, kje sta indikatorja obrabljenosti pnevmatik in zavorne tekočine, ter ali ima vozilo ABS itd.

Izvedba elementov preizkusa spretnosti z motornim kolesom

Prikazani so bili vsi elementi preizkusa spretnosti, ki jih mora kandidat za voznika osvojiti. Elementi so se izvajali po vrstnem redu, kot so postavljeni na vadbeni površini. Praktično je bilo tudi prikazano, kako se posamezen element pravilno izvede in kako napačno. Kandidati tako pridobijo občutek, kje je meja, da je element pravilno izveden, in kdaj ga je treba še izpopolniti. Posebej poudarjajo pravilen pogled oz. opazovanje pri vseh elementih, nagib pri osmici, slalom brez nagiba pri počasni vožnji in zaviranje do sprožitve ABS-a, če ga vozilo ima.