6. novembra, 2019

KAKO PREPREČITI NAMERE VSE DRZNEJŠIM VLOMILCEM

V zadnjem obdobju v Coni Tezno opažamo vse več vlomov in poskusov vlomov. Glede na razpoložljive podatke gre za dobro organizirane vlomilce. Kako jim prekrižati načrte? Varnostna služba Sintal Maribor sodeluje z Zavodom PPC Tezno (v nadaljnjem besedilu …

Piše: Maja Vintar

V zadnjem obdobju v Coni Tezno opažamo vse več vlomov in poskusov vlomov. Glede na razpoložljive podatke gre za dobro organizirane vlomilce. Kako jim prekrižati načrte?

Varnostna služba Sintal Maribor sodeluje z Zavodom PPC Tezno (v nadaljnjem besedilu: Cona Tezno) že od ustanovitve zavoda. V tem času se je skrb za varnost Cone Tezno z dejavnostmi varnostne službe dvignila na višjo raven. Leta 2008 je stalno prisotnost varnostnika zamenjalo obhodno varovanje, ki ga izvajajo interventi Sintala Maribor, kar je posebno pomembno ponoči, ko v poslopjih podjetij ni zaposlenih. »Interventi so pozorni na nenavadno dogajanje in vedenje oseb in nemudoma ukrepajo, če opazijo karkoli sumljivega. Nepridipravom pogosto preprečijo namere, večkrat so tudi pravočasno ustavili požar,« razlaga Vlado Karažinac, direktor Sintala Maribor. Obhodno varovanje pa je le del dejavnosti, ki skupaj prispevajo k tako pomembni varnosti.

Direktor Vlado Karažinac je podal tudi nekaj nasvetov, kaj lahko sami storite, da preprečite namere nepridipravov.

Sodobno varovanje običajno vključuje varovanje oseb in tehnično varovanje. Objekti, ki jih varuje Sintal Maribor, imajo vgrajen alarmni sistem, povezan z varnostno nadzornim centrom podjetja. Ko sistem zazna nepravilnost, operater varnostno nadzornega centra takoj pošlje intervencijsko skupino na kraj dogodka. Večina podjetij v Coni Tezno je visoko učinkovito in tudi finančno načrtno varovana. V zadnjem času smo v Coni Tezno izvedli več intervencij, podatke in opažanja pa takoj posredujemo policiji.

Nekatera podjetja v coni imajo nameščene varnostne kamere, ki že s svojo prisotnostjo odganjajo vlomilce, saj omogočajo vpogled v preteklo dogajanje.

Prav tako so nekatera podjetja poskrbela za preprečevanje dostopa z ograjo, kar preprečuje in otežuje namere vlomilcev. Pomembno je tudi, da so zaščiteni vhodi v objekt z ustreznimi okni, vrati in po potrebi z rešetkami.

Velik pomen ima tudi dobra komunikacija med naročniki varovanja in varnostno službo. Obveščanje varnostne službe o izrednih dogodkih, kot so posebni prevozi blaga in kratkotrajno skladiščenje vrednih predmetov, lahko pripomorejo k boljši varnosti.

Za učinkovito varovanje mora biti sestavljena ustrezna kombinacija storitev in sistemov varovanja ter preprečitvene dejavnosti naročnikov. V Sintalu Maribor z veseljem svetujemo glede izboljšav varnosti, vključno z dograditvijo alarmnega in videonadzornega sistema.

……………………………………………………………………………………..

Sintal Maribor je družba za varovanje s 180 zaposlenimi, ki zagotavlja varovanje na območju Zgornje Štajerske, Prekmurja in Prlekije. Sedež Sintala Maribor je v Coni Tezno, s katero sodelujemo že od njenih začetkov. Sintal Maribor je del koncerna Sintal, ki je edino podjetje za varovanje in pokriva vse regije Slovenije. Deluje s samo dvema varnostno nadzornima centroma, ki imata certifikat SIST EN 50518, kot ga zahteva zakonodaja.

……………………………………………………………………………………..