6. novembra, 2019

IOT REŠITVE V CONI TEZNO

Internet stvari oz. IoT je razširitev internetnega povezovanja na in med napravami ter vsakodnevnimi predmeti. S pomočjo elektronike, internetne povezave ter senzorjev in ostale strojne opreme, lahko te naprave med seboj komunicirajo in si izmenjujejo …

Piše: Maja Vintar

Internet stvari oz. IoT je razširitev internetnega povezovanja na in med napravami ter vsakodnevnimi predmeti. S pomočjo elektronike, internetne povezave ter senzorjev in ostale strojne opreme, lahko te naprave med seboj komunicirajo in si izmenjujejo podatke. Prav tako jih lahko na daljavo opazujemo in nadzorujemo. S pomočjo IoT rešitev lahko to izkoristimo za vzpostavitev naprednih pametnih sistemov upravljanja in nadzora. V Coni Tezno smo se odločili kot deležnik vključiti v Pametno mestno platformo Univerze v Mariboru kot pilotno okolje za različne IoT rešitve.

Lani smo naredili prve korake v smeri digitalizacije s projektom opremljanja cone z brezplačnim brezžičnim omrežjem. Glede na to, da je znotraj Cone Tezno zelo dobro razvejano optično omrežje, smo ga uporabili in na 9 mestih namestili opremo za brezžični internet. Dostopne točke smo razporedili na način, da smo izkoristili maksimalno možno pokritost cone.

Določili smo ‘pametno ulico’ vzdolž katere je predvideno pilotno okolje z inteligentnimi rešitvami. Kot prva v nizu  rešitev je bila izvedena postavitev zbiralnega sistema, ki komunicira s pomočjo IoT tehnologij s platformo UM:CPMS in platformo Snage Maribor. S pomočjo inteligentih sistemov, ki med drugim zajemajo spremljanje nivoja odpadkov, se omogoča logistična optimizacija odvoza odpadkov. Zbiralnike je dobavilo podjetje Aplast. V mesecu avgustu je IRNAS na petih izbranih točkah na usmerjevalne table namestili senzorje, ki merijo temperaturo, vlago in zračni tlak.  Za komunikacijo oz. pošiljanje podatkov uporabljajo senzorji protokol LoRa. Za te namene smo v naših prostorih namestili gateway oz. bazno postajo, ki te signale sprejema. Nameščenih je tudi 15 pametnih svetilk. Svetilke omogočajo energetsko optimizacijo z uporabo LED tehnologije, omogočajo samodejno uravnavanje svetlobe, osnovni zajem okoljskih podatkov (svetloba, temperatura, trdi delci, radarski senzor, vlaga, plini), zaznavanje napak, energetski nadzor in samodejno energetsko obračunavanje. Učinkovita raba energije je za Cono Tezno velikega pomena. Znotraj cone obratujejo tudi  4 sončne elektrarne.

Zraven že vzpostavljenih rešitev imamo namen namestiti  še pametne električne, vodovodne, plinske števce, urediti dinamično parkirane in nadzor prometa. Pametno ulico bomo zaokrožili s postavitvijo informativne table, ki bo prikazovala različne parametre iz postavljenih IoT rešitev. Tako bomo lahko sprejemali ukrepe, ki bodo cono peljali v  smer zelenega gospodarstva in nam tukaj zaposlenim omogočali kvalitetnejše okolje za delo.

 

  1. oktobra 2019 smo v Coni Tezno gostili udeležence The Things Conference On Tour Maribor, katerim smo naše rešitve podrobneje predstavili. Cona Tezno se je predstavila tudi na večernem delu konference.