6. novembra, 2019

50. ŠTEVILKI NA POT

Da, malo zgodnejši jesenski čas je bil, bo kar že 13 let naokoli, ko smo mag. Jože Protner, med drugim tudi od samega začetka do današnjih dni predsednik Sveta Zavoda PPC Tezno, Braco Zavrnik, novinar, kolumnist, urednik in scenarist, ter moja malenkos …

Piše: Gorazd Bende

Da, malo zgodnejši jesenski čas je bil, bo kar že 13 let naokoli, ko smo mag. Jože Protner, med drugim tudi od samega začetka do današnjih dni predsednik Sveta Zavoda PPC Tezno, Braco Zavrnik, novinar, kolumnist, urednik in scenarist, ter moja malenkost ob kapljici rujnega paberkovali, da bi bilo koristno, spodbudno za informiranje, medsebojno spoznavanje, animacijo prostora za novo prispele investitorje in za že obstoječe, sodelovanje zasnovati neko glasilo. Rečeno, storjeno. No, z Bracom je bilo treba še malo stakniti glave skupaj in tem za prvo številko časopisa v revijalni podobi se je kar hitro nabralo. Tako se je spočel informator, za naziv katerega sem predlagal pomensko sestavljenko CONTACT.

To poimenovanje »našega« glasila se je obdržalo do danes, le v uradno dovoljeni, bolj poslovenjeni različici KONTAKT, če smo želeli glasilo Cone formalno registrirati, vpisati v razvid medijev v RS.

Tako je začetni Contact z leti počasi in vztrajno rasel, po vsebini in oblikovno, obveščal in ozaveščal v vedno širšem dosegu. Nedvomno je pomembno prispeval k medijski prepoznavnosti Cone Tezno. V zadnjem obdobju pa je bilo zaznati že kar nekaj dremavosti. Nikakor to ni bil rezultat pomanjkanja volje, navdiha, le bolezen se je prikradla, priplazila prav zahrbtno glavnemu akterju, uredniku glasila Bracu Zavrniku. Ob tej priložnosti mu zaželimo čim več fizične in notranje moči, vere v izboljšanje zdravstvenega stanja. Tudi sam nisem več nabit z jutranjo roso in normalna posledica tega je bila, da sva pred sestopanjem s scene zraven pritegnila zanos, strokovnost in svežino. Vse to smo pridobili z dodatno delovno obremenitvijo moje desne roke Maje Vintar in v tesnem sodelovanju z agencijo EVRA d. o. o., že nekaj časa tudi domačinom v Coni Tezno, ki med drugim izdaja tudi odmevno revijo DIREKTOR. Tako je od začetka letošnjega leta pred vami ne samo posodobljena, temveč celovito, konceptualno po vsebini in izvedbi prenovljena revija z namenom širšega in globljega dosega pri bralcih.

Česa pa nam doslej v celoti ni uspelo? Doseči večjega odmeva pri vas, rezidentih Cone. Želeli bi si več vašega glasu, pobud, idej, predlogov. Kontakt je v prvi vrsti namenjen vam, posredno vsem deležnikom, ki z nami soustvarjajo ali se le seznanjajo s stanjem in nadaljnjimi cilji preobrazbe našega skupnega domovanja, Cone Tezno.

Naj mi bo dovoljeno, da Kontaktu ob okrogli 50. številki, 13. obletnici izhajanja zaželim, da bo še dolgo dihal s polnimi pljuči in ostal zvest osnovni zamisli; informator, ogledalo poslovnega življenja in promotor Cone Tezno v širšem gospodarskem in javnem prostoru.