5. novembra, 2019

Zaznavanje podjetniških priložnosti v evropskih državah višje od dejanskega podjetništva

Raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največja svetovna raziskava podjetništva, ki že 20 let proučuje podjetniško dejavnost posameznikov in podjetniški ekosistem v skupno več kot 70 državah po vsem svetu. Leta 1999 sta jo skupaj začela Bab …

Piše: Barbara Bradač Hojnik in Miroslav Rebernik

Raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največja svetovna raziskava podjetništva, ki že 20 let proučuje podjetniško dejavnost posameznikov in podjetniški ekosistem v skupno več kot 70 državah po vsem svetu. Leta 1999 sta jo skupaj začela Babson College (ZDA) in London Business School (VB), Slovenija pa se je raziskavi priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške dejavnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij, ter išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu in kako bi lahko podjetništvo pospešili.

Predstavitev rezultatov GEM-raziskave 2018/2019 v Santiagu, Čile (januar 2019)

V osnovi lahko GEM-raziskavo delimo na dva obsežna vsebinska dela. Prvi je proučevanje podjetniškega potenciala in podjetniškega procesa z vidika posameznika, drugi pa odnosa družbe do podjetništva.

Podjetniški potencial posameznikov

V družbi so posamezniki različno nagnjeni k podjetništvu, različno dojemajo svoje podjetniške sposobnosti in zaznavajo poslovne priložnosti. Ob tem izražajo tudi različno stopnjo strahu pred neuspehom, ki jih lahko odvrne od podjetništva. Vsi navedeni elementi vplivajo na to, kakšne namere imajo posamezniki za vstop na podjetniško pot in ustanovitev podjetja.

Posamezniki najpogosteje zaznavajo podjetniške priložnosti in dojemajo svoje podjetniške sposobnosti v treh bližnjevzhodnih in afriških državah, kjer več kot 70 % odraslih v Savdski Arabiji, Angoli in Sudanu zaznava številne podjetniške priložnosti in več kot 75 % odraslih meni, da imajo sposobnosti za podjetniško udejstvovanje. V Sloveniji je delež tistih, ki jih za vključitev v podjetništvo motivira zaznana obetavna poslovna priložnost, 47,3-odstoten in je malo pod povprečjem gospodarstev visokega dohodkovnega razreda. Strahu pred podjetniškim neuspehom je najmanj v Latinski Ameriki, kar predstavlja manj kot tretjino prebivalstva. V Evropi in Severni Ameriki je, nasprotno, strah pred neuspehom zelo prisoten. Posledično je raven podjetništva v teh državah nižja, z izjemo Kanade. Posamezniki podjetniške namere (namen ustanoviti podjetje v naslednjih treh letih) v največji meri izkazujejo v Latinski Ameriki in na Karibih, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, medtem ko so v Evropi nižje.

Strah pred neuspehom in zaznavanje poslovnih priložnosti v evropskih državah

Začetki podjetniškega procesa

Podjetniške namere posameznikov še ne pomenijo dejanskega vstopa v podjetništvo. Le-ta se začne s prvimi ustanovitvenimi dejavnostmi in začetkom poslovanja. Takih posameznikov pa je bistveno manj od namer. Prav zmanjšanje vrzeli med zaznavanjem priložnosti in prepričanjem v lastne podjetniške sposobnosti ter med dejanskim začetkom podjetniških dejavnosti in s tem podjetniške kariere je zahtevna naloga, ki terja vključevanje številnih deležnikov podjetniškega ekosistema, ne le v državah z nižjim dohodkom, ampak v vseh, tudi v Sloveniji.

V GEM-raziskavi podjetniško dejavnost merimo s t. i. TEA-indeksom, ki predstavlja delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima podjetje do tri leta in pol. Najvišjo stopnjo TEA-indeksa je imela Angola (41 %), ki sodi v skupino gospodarstev z nizkimi dohodki. V evropskih državah je povprečni TEA-indeks 7,5 %. V Sloveniji se je TEA-indeks v letu 2018 znižal s 6,85 % v letu 2017 na 6,37 %.

Prof. dr. Miroslav Rebernik, vodja raziskave GEM Slovenija pojasnjuje: »Čeprav je zgodnja podjetniška dejavnost v Sloveniji relativno visoka, pa se je od lani nekoliko znižala. To lahko pripišemo med drugim veliki gospodarski rasti, ki je povečala povpraševanje po delovni sili. S tem se tudi podjetni posamezniki raje zaposlijo, kot pa podajo na veliko bolj tvegano lastno podjetniško pot.«

Odnos družbe do podjetništva

Drugi del raziskovanja v okviru GEM predstavlja družbeni odnos do podjetništva, ki nakazuje raven podjetniškega potenciala in podporo tovrstni dejavnosti. V treh evropskih državah (Nizozemska, Poljska in Švedska) približno tri četrtine odraslih navaja, da je enostavno začeti s poslovanjem, kar je najvišji delež od 49 proučevanih držav. Na Nizozemskem in Poljskem, poleg Turčije, Tajske, Gvatemale in Madagaskarja, več kot 80 % ljudi meni, da je podjetništvo dobra izbira kariere. Ta kazalnik se je v preteklem letu izboljšal tudi v Sloveniji (od 55,12 % v letu 2017 na 58,43 % v letu 2018), ki se je v evropskem merilu tako povzpela na četrto mesto. Tajska ima najvišjo stopnjo podjetništvu naklonjene medijske pozornosti. Slednja je porasla tudi v Sloveniji (z 72,65 % v letu 2017 na 77,19 % v letu 2018).

Da ljudje v medijih zaznavajo več predvsem pozitivnega obravnavanja podjetništva, je pomembno, saj se tudi prek tega krepi zavedanje družbe o pomenu kakovostnega podjetništva. Pretekle raziskave so namreč pokazale, da bolj pozitivno naravnane družbene vrednote o podjetništvu večinoma pomenijo tudi več podjetniške dejavnosti med prebivalci, pa tudi več kakovostnega podjetništva, ki je usmerjeno v razvoj in sposobno ustvarjati podjetja, ki lahko rastejo in zaposlujejo.

 

Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav dejavno sooblikuje tudi nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus.

 

Globalni sponzorji raziskave so Babson College (ZDA), Universidad Del Desarrollo (Čile) in Korean Entrepreneurship Foundation (Južna Koreja). Slovenski del raziskave financira SPIRIT – Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.