Vir: https://images.24ur.com/media/images/820xX/Mar2019/09c62f5dce_62224915.jpg?v=d41d
5. novembra, 2019

Regres pod ugodnejšimi pogoji

Kot se je napovedovalo že nekaj mesecev, bomo že za leto 2019 lahko izplačali regres pod ugodnejšimi pogoji, sprejeta je bila namreč novela zakona o dohodnini in zakona o pokojninskem zavarovanju. Noveli odpravljata plačilo dohodnine in prispevkov za i …

Piše: Mateja Ahej, Targo finance

Kot se je napovedovalo že nekaj mesecev, bomo že za leto 2019 lahko izplačali regres pod ugodnejšimi pogoji, sprejeta je bila namreč novela zakona o dohodnini in zakona o pokojninskem zavarovanju. Noveli odpravljata plačilo dohodnine in prispevkov za izplačane zneske do višine 100 % zadnje objavljene povprečne bruto plače.

Ključne razlike

Po »starem« Po »novem« (2019)
Minimalna višina = minimalna plača (886,63 evra) Minimalna višina = minimalna plača (886,63 evra)
Oprostitev plačila prispevkov do višine 70 % povprečne bruto plače Oprostitev plačila prispevkov do višine 100 % povprečne bruto plače
Obračuna in plača se dohodnina (ne glede na višino) Oprostitev plačila prispevkov do višine 100 % povprečne bruto plače

Če se bo delodajalec odločil izplačati regres podobno kot v preteklih letih, torej npr. v višini 70 % (1.190 evrov) od povprečne bruto plače 1.700 evrov, se zanj strošek izplačila ne bo spremenil. Bo pa pridobil zaposleni, in sicer (pri 25-odstotni stopnji dohodnine) 297 evrov, saj bo bruto znesek enak neto znesku.

Nekaj tehničnih težav

V zvezi z izplačili lahko delodajalci še pričakujejo nekaj težav. V uvodu bo onemogočeno oddajanje obrazcev REK za izplačilo regresa, vendar FURS pričakuje, da bo zadeva urejena v kratkem.

Kaj pa, če ste regres za leto 2019 izplačali pred majem?

V skladu z zakonodajo mora biti regres izplačan (razen v posebnih pogojih) do 30. junija 2019. Nekatera podjetja so to tudi letos že uredila. Minister Andrej Bertoncelj obljublja, da bodo vsi, ki so regres v celoti ali delno že izplačali pred sprejetjem nove zakonodaje, preplačilo dobili povrnjeno. Predvidoma naj bi odločbe o vračilu dajatev FURS izdal do 30. junija, vračilo pa naj bi izvedel do konca julija 2019.

Vračila bo FURS izvedel po uradni dolžnosti, in sicer bodo akontacija dohodnine in prispevki delavca vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. Pozorni morajo biti tisti, katerih skupni znesek preveč plačane obveznosti ne bo presegal 10 evrov. V takem primeru bo moral zavezanec podati posebno zahtevo za izplačilo.

Smiselnost izplačila »maksimalnega« regresa

Delodajalce pogosto zasačimo pri tarnanju, kako bi zaposlenim sicer želeli izplačati več, vendar je obremenitev plač z dohodnino in prispevki, delodajalca in delavca, tako visoka, da se višji bruto znesek na koncu izrazi celo v nižjem neto izplačilu delavcu. Ponujena je zelo lepa možnost, kako zaposlenim izplačati več brez dodatnih davščin in prispevkov. Delodajalcem predlagam, da jo izkoristijo.