5. novembra, 2019

Orodjarna, objekt 101

Gradnja nove orodjarne v Tovarni avtomobilov Maribor se je začela leta 1974. Oktobra tega leta so delavci Splošnega gradbenega podjetja iz Rogaške Slatine pripravili temelje za 12.000 m² veliko orodjarno. Poleg omenjenega podjetja je pri gradnji sodelo …

Piše: mag. Nina Gostenčnik, arhivska svetovalka in namestnica direktorja Pokrajinskega arhiva Maribor

Gradnja nove orodjarne v Tovarni avtomobilov Maribor se je začela leta 1974. Oktobra tega leta so delavci Splošnega gradbenega podjetja iz Rogaške Slatine pripravili temelje za 12.000 m² veliko orodjarno. Poleg omenjenega podjetja je pri gradnji sodelovalo še podjetje Mostogradnja iz Beograda, ki je postavilo jekleno konstrukcijo, oblaganje objekta s ploščami pa je opravilo podjetje Komgrap. Že novembra 1975 je bila dvorana pripravljena za instalacijska dela in montažo mostnih dvigal, ki jih je izdelala Metalna Maribor.

TOZD Orodjarna se je moral v nove prostore preseliti dokaj hitro, in sicer kljub temu da prostori še niso bili povsem dokončani. V starih prostorih se je namreč že začela dodelava terenskih vozil. Čeprav naj bi bili novi prostori končani že leta 1976, še januarja 1977 niso bila montirana vsa mostna dvigala. V prostorih je bilo 30-tonsko mostno dvigalo, druga so bila montirana kasneje. V prvem nadstropju nove stavbe so bile pisarna vodje TOZD-a, konferenčna soba ter ženska garderoba in umivalnica. Novi prostori orodjarne so bili svetli, opremljeni s klimatskimi napravami, topli, z urejenimi transportnimi potmi in drugim. Vsekakor so predstavljali boljše delovne pogoje kot stari prostori.

Na notranjem balkonu so bile tehnične službe, ki so imele lep razgled na celotno orodjarno. Novi prostori so prinesli tudi reorganizacijo dotedanjih oddelkov po vrstah orodij. Oblikovali so skupine po vrstah obdelave (strugarna, rezkarna, brusilnica …), TOZD-u Orodjarna pa so se priključile tudi popravljalnica orodja in ostrilnici iz TOZD-a Mehanska obdelava 21, 22 in iz TOZD-a Proizvodnja motorjev. Število delavcev v TOZD-u Orodjarna je tako leta 1977 znašalo okoli 400 ljudi.

V letu 1980 je stekla gradnja prizidka proizvodne dvorane objekta 101 – TOZD Orodjarna. Dvorana je merila 2.700 m², v visokem delu je bilo 950 m² veliko skladišče, prizidek pa je meril 1.350 m². V proizvodni dvorani je potekala montaža novega programa vozil, v pritličju prizidka so bile locirane garderobe, sanitarije in umivalnica. Objekt je bil izdelan montažno, podjetje Mostogradnja iz Beograda je montiralo jekleno konstrukcijo, gradbena dela pa ljubljanski Gradis – TOZD Gradbena enota Ravne, sodelovali pa so še Kograd, Elektro Maribor, IMP in Nigrad Maribor, mostne žerjave pa je dobavila OZD Vulkan Reka.