5. novembra, 2019

Občina Hoče – Slivnica: povezovanje je adut!

Občina Hoče-Slivnica ima hitrorastočo industrijsko cono. Aktivna so mala podjetja različnih dejavnosti, tiskarna, avtomobilska industrija, elektro-industrija, gradbeništvo, prevozništvo, letališče, gostinska dejavnost in logistika. Že pred tremi leti s …

Piše: Meta Bobnar

Občina Hoče-Slivnica ima hitrorastočo industrijsko cono. Aktivna so mala podjetja različnih dejavnosti, tiskarna, avtomobilska industrija, elektro-industrija, gradbeništvo, prevozništvo, letališče, gostinska dejavnost in logistika. Že pred tremi leti so se odločili, da vse gospodarske subjekte iz občine Hoče-Slivnica povežejo in jim pomagajo na njihovi poti razvoja in delovanja. Za potrebe podjetij iz Občine Hoče-Slivnica tako deluje podjetniška mreža, ki združuje 165 članic in zagotavlja vse potrebne informacije in podporo od zasnove do izvedbe projektov in razvoja poslovanja.

Možnosti povezovanja vidijo predvsem na področju turizma, saj se odpirajo vedno nove in nove možnosti prijav na razpise in aktiviranje lokalnih skupnosti na področju lokalnega turističnega preboja. Možnosti povezovanja so tudi na področju ponudbe prostih lokacij za nove investicije, investitorje.

V pripravi je proračun Občine Hoče-Slivnica za leto 2019 in leto 2020. Osnutek proračuna je pravkar v javni razpravi, ki poteka do 4. 3. 2019. Po končani javni razpravi bo pripravljen predlog proračuna za drugo branje.

V letu 2019 bo največja investicija, ki je predvidena v proračunu, izgradnja nizko energetskega vrtca Hoče in sredstva za izvedbo povezovalnega cevovoda med vodohranoma Lilek in Mikuž, s katero bo moč vodo iz zajetja Planica uporabiti za oskrbovanje južnega dela Radizela, medtem ko bo vodo iz zajetij Framski slap moč uporabiti za oskrbovanje severnega dela naselja Radizel in tudi Črete. Pomemben načrtovani projekt je tudi Odvajanje in čiščenje v porečju Drave–Občina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče, Slivnica, Radizel) – projekt, kjer se načrtuje sofinanciranje iz EU skladov in državnih sredstev. V letu 2019 se bo urejala dokumentacija, medtem ko se izgradnja načrtuje od leta 2020 naprej.

Ponosni so, da Cona Tezno sodeluje na gospodarskih forumih, ki jih organizirajo v občini Hoče Slivnica. Cono prepoznavajo kot pomemben gradnik v Mreži za gospodarstvo, ki pomaga občini pomaga, da raste in se razvija na gospodarskem področju.

Župan dr. Marko Soršak je prepričan: »V Občini Hoče-Slivnica se zavedamo, da je povezovanje ključ do uspeha in zato smo se odločili, da podjetja v občini neformalno povežemo v Gospodarsko mrežo Občine Hoče-Slivnica. Svojim gospodarstvenikom ponujamo prostor za medsebojno sodelovanje, izmenjavo znanj in praks ter enoten nastop na lokalni ravni, nacionalni in mednarodni ravni. Ponosni smo na vsako podjetje, podjetnika, ki se odloči, da bo svoje podjetje umestil na področje Občine Hoče-Slivnica.«