5. novembra, 2019

Nova Zdravstvena postaja Tezno

Zdravstvena postaja Tezno trenutno deluje v dotrajanih prostorih. A kot kaže, se zaposlenim in pacientom obetajo boljši časi. Že nekaj časa je tudi znano, da namerava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je lastnik stavbe in pripadajočega zem …

Piše: M.V.

Zdravstvena postaja Tezno trenutno deluje v dotrajanih prostorih. A kot kaže, se zaposlenim in pacientom obetajo boljši časi. Že nekaj časa je tudi znano, da namerava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je lastnik stavbe in pripadajočega zemljišča, mariborski zdravstveni dom pa ju najema, stavbo prodati, saj je ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti. Mestna občina Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca sta se lansko leto uskladila glede lokacije in vrednosti investicije novogradnje.

Novo zdravstveno postajo naj bi postavili ob Ulici heroja Nandeta ob Osnovni šoli Martina Konšaka. Marko Turčin, pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, pojasni, da je treba dolgoročno zagotoviti ustrezne prostore, zato bo predvidena kvadratura postaje kar 5.572 bruto kvadratnih metrov. V pritličju novogradnje so predvidene pediatrične ambulante in prostori za pediatrične razvojne ambulante ter laboratorij za otroke. V dveh nadstropjih novogradnje pa je predvidenih sedem ambulant družinske medicine, dve ambulanti medicine prometa, dela in športa, ambulanta za ginekologijo, zobozdravstvo, patronažo in laboratorij.

Gradbeni del investicije, vredne več kot šest milijonov evrov, bo v celoti financirala mariborska občina, opremo pa bo zagotovil Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Trenutno je v teku postopek javnega natečaja za izbiro arhitekta. Izvedba projekta in časovni okvirji so seveda odvisni od hitrosti pridobivanja vseh dovoljenj, želja vseh pa je, da se gradnja začne čim prej.