5. novembra, 2019

Najsodobneje opremljene predavalnice in laboratorij

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor, v okviru katerega si udeleženci izobraževanja pridobivajo inženirska znanja s področja avtostroke in strojništva ter ob zaključku študija pridobijo strokovn …

Piše: mag. Samo Čretnik

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor, v okviru katerega si udeleženci izobraževanja pridobivajo inženirska znanja s področja avtostroke in strojništva ter ob zaključku študija pridobijo strokovni naziv avtoservisni inženir/-ka oz. inženir/-ka strojništva. Oba višješolska programa izvajamo tako za redne študente (2 leti) kot za izredne študente (3 leta, 40 % predpisanih študijskih ur za predavanja in 60 % predpisanih študijskih ur za laboratorijske vaje, ki so predvidene po predmetniku za redne študente).

Poslanstvo VSŠ TŠC Maribor je usposabljati visoko specializirane inženirje na področju avtostroke in strojništva, praktično in podjetniško orientirane inženirje, usposobljene za izvajanje, načrtovanje in vodenje poslovnih procesov v manjših in srednje velikih podjetjih ali obratih večjih poslovnih sistemov. Te cilje višja strokovna šola dosega le v dobrem partnerskem sodelovanju s podjetji in organizacijami iz gospodarstva v panogi ter regijskimi in državnimi strokovnimi in vladnimi institucijami, združenji in zbornicami.

Poglavitna prednost višješolskega študija je praktično izobraževanje, ki študentom omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj v času študija. 800 ur oz. 40 % celotnega študijskega programa na višjih šolah se namreč izvaja v podjetjih. Največja prednost so naši predavatelji, ki večinoma prihajajo neposredno iz gospodarstva. Za študente to pomeni visoko raven prenosa aktualnega inženirskega znanja s poudarkom na reševanju praktičnih težav, s katerimi se predavatelji soočajo pri svojem delu v podjetjih, kjer so zaposleni (Cimos, Mariborska livarna, Geberit, Swatycomet, Zavarovalnica Sava, RTI, Aluminium Kety Emmi, TÜV …).

Pri izobraževalni dejavnosti višje šole se povezujejo različna strokovna področja, kot so področje tehnologije, predelave in obdelave kovin in drugih materialov, konstrukcij in načrtovanja, ekonomsko-poslovnih, okoljskih in organizacijskih ved ter učenja tujih jezikov, saj želi šola zagotavljati kakovostno in uporabno znanje. To lahko doseže s kakovostnim izobraževalnim programom in z njegovim izpopolnjevanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti in predavatelji, ki bodo znanje pridobivali/posredovali ob pomoči sodobnih metod poučevanja, s projektnim delom študentov, z interdisciplinarnim medpredmetnim povezovanjem in dejavnim sodelovanjem študentov v izobraževalnem procesu na šoli in v podjetjih na praktičnem izobraževanju.

V sodelovanju s srednjo strojno šolo in Medpodjetniškim izobraževalnim centrom imajo naši študenti dostop do najsodobneje opremljenih predavalnic in laboratorijev, kot so učilnica za CNC-tehnologije (vertikalni 3-osni CNC-obdelovalni stroj Doosan DNM 4500 z dodatno 4. osjo in FANUC-krmiljem, 17 delovnih postaj s Siemens Sinumeric in Fanuc NC Guide), učilnica za računalniško podprte tehnologije (delovne postaje s programsko opremo PTC Creo Parametric 5.0, DS Solidworks 2019, Lantek Expert, tiskalnik 3D SLA Form2, večbarvni tiskalnik 3D FDM Cubex Trio, 3D-skener Artec Spider), učilnica za mehatroniko in robotiko (robotski roki ABB in Fanuc, programska oprema RobotStudio, RoboGuide, FluidSim, hidravlika, krmilna tehnika), sodobno opremljene računalniške učilnice s 100+ računalniki, učilnica za varilne tehnologije z opremo Varstroj, najsodobneje opremljene delavnice za avtrostroko (diagnostika podvozij, diagnostika motorjev, popravilo vozil, avtoelektrika, avtokleparstvo, avtoličarstvo …).

Če vas zanima študij strojništva in avtoservisnega menedžmenta, vas vabimo, da se vpišete k nam. Zadnja roka za vpis v redni študij sta 30. avgust 2019 in 31. oktober 2019 za izredni študij. Vse informacije o študiju najdete na http://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola.