5. novembra, 2019

Medpodjetniški izobraževalni center

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) je izobraževalna enota Tehniškega šolskega centra, v kateri se izvaja praktično izobraževanje, in sicer: dijakov v poklicnih, poklicno tehničnih in srednje strokovnih programih strojništva, mehatronike in štude …

Piše: TŠC

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) je izobraževalna enota Tehniškega šolskega centra, v kateri se izvaja praktično izobraževanje, in sicer:

  • dijakov v poklicnih, poklicno tehničnih in srednje strokovnih programih strojništva, mehatronike in študentov višje strokovne šole,
  • izobraževanje odraslih za pridobitev javno veljavne izobrazbe, priprave na mojstrske izpite in priprave za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije ter neformalna usposabljanja in izobraževanja ter
  • izvajanje zaključnih izpitov, četrtega predmeta poklicne mature, mojstrskih izpitov, preverjanje in potrjevanje NPK za CNC-operater/operaterka in vulkanizer/vulkanizerka ter izpitov serviserjev klimatskih naprav.

Z Zavodom RS za zaposlovanje pripravljamo programe in izvajamo usposabljanja za brezposelne osebe na področju strojništva. V zadnjem času pripravljamo in organiziramo brezplačna izobraževanja in usposabljanja v okviru projektov EU.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2018 objavilo tri razpise za projekte vseživljenjskega učenja odraslih oseb, z namenom izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Ti projekti so:

  • MUNERA 3, ki je namenjen izvajanju programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022.
  • ATENA, ki je namenjen izvajanju promocije, animacije in učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.
  • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiriletna (4) srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih, s poudarkom na starejših od 45 let.

Šolski Zavod TŠC Maribor se je vključil kot konzorcijski partner v vse tri projekte z namenom ponuditi zaposlenim in brezposelnim osebam v Podravski regiji dostop do brezplačnega izobraževanja in usposabljanja ter s tem pridobivanja novih poklicnih kompetenc (strokovnih znanj in spretnosti) za zasedanje delovnih mest prihodnosti.

V okviru projektov pripravljamo in izvajamo programe, ki jih trenutno potrebuje gospodarstvo v Podravski in širši regiji. Tako že izvajamo programe usposabljanja, ki temeljijo na izdelavi tehnične dokumentacije s programskim orodjem za 3D-modeliranje, CNC-obdelavi kovin (ročno in strojno programiranje) ter razumevanju tehnične dokumentacije in uporabi merilnega orodja v strojništvu. Skupaj s podjetji pripravljamo še nove programe na področju avtomatizacije in drugih področij strojništva. Za spodbujanje odraslih oseb k vseživljenjskemu učenju pripravljamo informativne dneve in animacijske dogodke, kjer jim podrobneje predstavljamo možnosti vključitve v programe usposabljanja.

K sodelovanju pri spodbujanju zaposlenih oseb k vključitvi v programe usposabljanja vabimo tudi podjetja, saj so ravno dobro usposobljeni zaposleni največja vrednost vseh podjetij in institucij.

Usposabljanja v projektih financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vse o izvajanju projektov in usposabljanj v MIC-u je podrobneje predstavljeno na spletni strani zavoda www.tscmb.si, pod MIC.