5. novembra, 2019

Družbeno odgovoren način sodelovanja z zaposlenimi

Certifikat Družini prijazno podjetje Slovenija je v zadnjih letih na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja nedvomno dosegla velik napredek. Sprejetih je bilo kar nekaj ukrepov in vloženega precej truda v promocijo večje fleksibilnos …

Piše: Maja Vintar

Certifikat Družini prijazno podjetje

Slovenija je v zadnjih letih na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja nedvomno dosegla velik napredek. Sprejetih je bilo kar nekaj ukrepov in vloženega precej truda v promocijo večje fleksibilnosti delovnih pogojev in rešitev, ki jih lahko ponudi delodajalec v podporo družinam z otroki in družinam, ki skrbijo za starejše družinske člane ali invalidne osebe, ter enako delitev družinskih obveznosti med žensko in moškim.

Pomemben napredek v usklajevanju družine in dela pa je v slovenski prostor vsekakor vnesel tudi projekt Družini prijazno podjetje, ki se je začel izvajati v letu 2006 ter se tudi ob finančni in siceršnji podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uspešno razvija in nadaljuje. Od leta 2007 pa do danes se je v postopek certificiranja vključilo več kot 240 slovenskih podjetij in organizacij, ki zaposlujejo okoli 80.000 zaposlenih.

V postopek za pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje vodi Ekvilib institut. Prijavijo se lahko pravne osebe v zasebni ali javni lasti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji,
 • imajo najmanj 10 (deset) zaposlenih,
 • niso v stečajnem postopku,
 • spoštujejo vso veljavno delovno-pravno zakonodajo.

Pridobitev certifikata je revizorski postopek, katerega namen je svetovanje delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše sodelovanje z zaposlenimi v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Družini prijazna podjetja se zavežejo, da bodo sprejela določen nabor ukrepov, ki bodo zaposlenim olajšali usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Ukrepe, ki jih sprejmejo, morajo formalizirati z zapisom v podjetniške interne akte.

Podlaga za certificiranje je Katalog ukrepov, dokument, v katerem so zbrani vsi ukrepi, ki so na voljo podjetjem, ki se vključujejo v postopek. Katalog je razdeljen v osem glavnih področij:

 • delovni čas,
 • organizacija dela,
 • delovno mesto (prostorska prožnost delovnega mesta),
 • politika informiranja in komuniciranja,
 • veščine vodstva (strategija/filozofija vodenja),
 • razvoj kadrov,
 • struktura plačila in nagrajevani dosežki,
 • storitve za družine.

Po podatkih Ekviliba so v postopek certificiranja vključena tudi mariborska podjetja. Osnovni certifikat so pridobili v podjetju Ozara Slovenija. Polni certifikat pa imajo: Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Dom starejših občanov Tezno, Dravske elektrarne Maribor d. o. o., Elektro Maribor d. d., Informatika, informacijske storitve in inženiring, d. d., Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Javno podjetje Marprom d. o. o., Lineal d. o. o., Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d., Mikro+polo, d. o. o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nova kreditna banka Maribor d. d., Snaga d. o. o., Terme Maribor turizem, zdravstvo, rekreacija, d. o. o., Varstveno delovni center Polž Maribor, Weiler abrasives d. o. o., Zavarovalnica Sava d. d. in Zavod poslovno proizvodna cona Tezno. Ti skupaj zaposlujejo okrog 6.600 zaposlenih. V povprečju so v svoje načrte implementacije zapisali kar 17 ukrepov. Najpogosteje uporabljeni pa so: otroški časovni bonus, novoletno obdarovanje otrok, obdaritev novorojenčkov, otroci v podjetju, ponovno vključevanje po daljši odsotnosti, načrtovanje letnega dopusta, druženje med zaposlenimi itd.