5. novembra, 2019

CELOSTEN PRISTOP ZA BLAGINJO PODJETIJ

Zavod PPC Tezno nastopa kot upravitelj območja cone Tezno ter kot spodbujevalec in povezovalec njenega razvoja. Enajst sodelavcev in štirje v Coni Tezno d. o. o., vodi jih direktor Gorazd Bende, skrbijo za množico kompleksnih nalog. Te segajo od tehnič …

Piše:

Zavod PPC Tezno nastopa kot upravitelj območja cone Tezno ter kot spodbujevalec in povezovalec njenega razvoja. Enajst sodelavcev in štirje v Coni Tezno d. o. o., vodi jih direktor Gorazd Bende, skrbijo za množico kompleksnih nalog. Te segajo od tehničnega in investicijskega vzdrževanja infrastrukture pa vse do razvoja strategij za sinergijske učinke gospodarskih subjektov v Coni Tezno, kjer deluje nekaj več kot 210 podjetij s 3.600 zaposlenimi.

 Njihovi cilji segajo od povsem praktičnih – podjetjem zagotavljajo energente po konkurenčnih cenah – pa do dolgoročnih – med njimi je skrb za javno promocijo in prepoznavnost Cone Tezno kot celote. Skupaj s podjetji, ki delujejo v Coni, skrbijo še za urejeno podobo, kar bistveno prispeva k boljšemu počutju in zadovoljstvu delovanja na tem prostoru. Ker za opisani obseg dela, ki ga opravljajo, ni veliko zaposlenih, vedno iščejo sodelavce, ki so se pripravljeni izobraževati in prilagajati. Ob vodstvenih kadrih in finančnih strokovnjakih imajo zaposlene tudi vzdrževalce, električarje in strojnike. Med sodelavci PPC jim je že na začetku uspelo vzpostaviti dobre odnose, kar je pomembno, saj zaposleni ime podjetja nosijo po coni in širše. Vodstvo skrbi, da so zadovoljni in za opravljanje svojega dela primerno izobraženi. Motivirani sodelavci pa znajo poprijeti za različna dela in si medsebojno pomagati.

Direktor Gorazd Bende opisuje vizijo PPC: »Neizkoriščene in degradirane površine v Coni moramo skupaj s potencialnimi investitorji pognati do ravni gospodarske in urbane kakovosti. Sedanje stanje že spodbudno vpliva na nadaljnji razvoj, ki ga vodimo skupaj z Mestno občino Maribor in Univerzo v Mariboru ter podpornimi institucijami. Tovrstno prebujenje zahteva kompleksno reševanje, od administrativnih do zahtevnih upravno-tehničnih težav. Za posamezno podjetje to pomeni pot od projektne ideje do zagona novega poslovnega subjekta ter njegove horizontalne in vertikalne integracije v našo družino raznorodnih podjetij.

Potencialnim investitorjem posredujejo informacije o coni in o možnostih ter pogojih za realizacijo njihove investicije. Podjetjem nudijo pomoč pri idejnih zasnovah, pridobivanju projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj in podobno ter pri iskanju ponudb in izvajalcev. Temelj razvojne vizije Cone Tezno je, da bi kot celota postala tehnološko visoko razvito industrijsko, storitveno in raziskovalno območje. Bende poudarja pomen pristnih stikov med sedanjimi in prihodnjimi podjetji: »Z iskrenim veseljem pomagamo podjetjem pri integraciji. Ne obravnavamo jih kot kupce, stranke, temveč sodelavce, s katerimi se podajamo na skupno pot za obojestransko korist in razvoj Cone. Pripravljamo prostorsko predstavitev, seznanitev s potenciali Cone, možnostmi najema, nakupa in adaptacije objektov« in hudomušno doda: »Do zdravice za dbro delo v novem objektu.«

Vodstvo Zavoda PPC je zazrto v prihodnost in se zaveda, da gre za prepletanje različnih potreb in interesov množice zainteresiranih strani, neredko tudi nasprotujočih si. Uskladiti je treba vse interese: od lokalnih skupnosti do mesta, lastnikov zemljišč in objektov pa do gospodarskih interesov in odnosa okoliškega prebivalstva. Žal razvoj največkrat ovirajo zbirokratizirane prostorsko-okoljske upravne podlage. Bende pa prepričano zaključuje: »Reindustrializacija Maribora, kjer je bilo že veliko zamujenega, in razcvet vseh industrijskih con mesta nista mogoča brez močne in razvojno naravnane Cone Tezno.«